W Poznaniu także dyskutowali o karze ograniczenia wolności.


16 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Herb Miasta Poznań Budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32

 

Poznań to kolejne miasto, w którym odbyła się Konferencja pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych, której patronował honorowo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Pan Stanisław Chmielewski. Konferencja odbyła się w dniu 26. września br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a jej organizatorem był Prezes tego Sądu- SSA Henryk Komisarski. W konferencji udział wzięło około 200 osób wśród których obecni byli m.in. Pan Stanisław Chmielewski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Krzysztof Mycka– Naczelnik Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan prof. dr hab. UAM Wiesław Ambrozik, Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pani ppłk. Teresa Wojtaszyk– Dyrektor OISW w Poznaniu, Pan SSO Piotr Hejduk– Przew. Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu oraz przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.

Andrzej Martuszewicz- Przewodniczący KRK od lewej: Prezes SO w Poznaniu i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od lewej: Prezes SO w Poznaniu; Sekretarz Stanu w MS; Kurator Okręgowy w Poznaniu- Pani Irena Szostak; Naczelnik Wydziału Kurateli

 

W opinii uczestników, Konferencja była bardzo udana, wartościowa pod względem merytorycznym, jak i ukazała jaką ważną rolę odgrywa kara ograniczenia wolności w całym systemie polityki karnej państwa.

  więcej

* * * * *

W Słupsku również o karze ograniczenia wolności.


8 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Herb Miasta SłupskBudynek Sądu Okręgowego w Słupsku

 

Pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 3 października br. odbyła się Konferencja organizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Podobnie, jak miało to miejsce w Elblągu, była to kolejna Konferencja z cyklu czterech (Elbląg, Łódź, Poznań, Słupsk) nt. wykonywania kary ograniczenia wolności. W Konferencji udział wzięło prawie sto osób wśród których obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku- SSA Małgorzata Gerszewska, Prezydent Miasta Słupsk- Maciej Kobyliński, Naczelnik Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości- Krzysztof Mycka, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej Martuszewicz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej- płk Krzysztof Olkowicz. Obecni byli również zawodowi kuratorzy sądowi ze wszystkich sądów w okręgu słupskim.

 

od lewej: Krzysztof Mycka- Naczelnik Wydziału Kurateli, Tadeusz Jedynak- Kurator Okręgowy w Słupsku, Andrzej Martuszewicz- Przewodniczący KRK Konferencja w SO w Słupsku przemawia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski

 

Poniżej do pobrania materiał informacyjny z Konferencji, przygotowany przez pana Tadeusza Jedynaka- Kuratora Okręgowego w Słupsku.

 

ikona dokumentu PDF

Informacja dot. Konferencji: „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych”

* * * * *

V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich


4 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Piłkarz 

Już po raz piąty Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Familia” w Jarocinie będzie organizatorem Turnieju Piłki Nożnej. W tym roku V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w dniu 10 grudnia. Impreza skierowana jest do uczestników ośrodków kuratorskich w całej Polsce. Od samego początku swojego istnienia Turniej ten cieszy się zainteresowaniem i z roku na rok przybywa drużyn uczestniczących w rozgrywkach. W turnieju udział brały już drużyny m.in. z Poznania, Piaseczna, Wielunia, Wągrowca i Skierniewic, a organizatorzy czekają na nowych przyjaciół, będąc pełni nadziei, że dzięki tej imprezie uda nawiązać się kontakt z nowymi ośrodkami, które jeszcze nie brały udziału w turnieju. Celem Turnieju jest integracja ośrodków kuratorskich na terenie całej Polski, a przede wszystkim stworzenie możliwości wspaniałej zabawy i uczciwej rywalizacji. Uczestnicy ośrodka to młodzi ludzie, potrzebujący wsparcia i wskazania prawidłowej drogi w życiu, a tego typu imprezy stwarzają świetne możliwości oddziaływania.

Od zeszłego roku patronat nad Turniejem objął Minister Sprawiedliwości- Krzysztof Kwiatkowski. Co roku także patronat medialny obejmują regionalne media. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada br. W sprawie zgłoszeń, jak i wszystkich szczegółów należy kontaktować się z Organizatorami poprzez adres e-mail: familia.jarocin@wp.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego w Jarocinie, kuratorem specjalistą w Sądzie Rejonowym w Jarocinie- panią Joanną Wasielewską: nr telefonu 625 052 976 lub 608 637 381.

* * * * *

W Elblągu o karze ograniczenia wolności…


2 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Herb ElblągaRatusz Staromiejski

 

W środę, 5 października br., w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego odbyła się konferencja pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych, organizowana wspólnie przez Prezydenta Elbląga Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Sławomir Stasiorowski– Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu elbląskiego, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Iławie, który zarazem przewodniczył Komitetowi organizacyjnemu, w którego skład zostali powołani także: Marzena Zabroń– Zastępca Kuratora Okręgowego w Elblągu, SSO Ewa Nowaczyńska– Kierownik Szkolenia, a także Adam Jocz– Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Elblągu.

 

od lewej: SSO Ewa Pietraszewska- Prezes SO w Elblągu, SSA Anna Skupna- Prezes SA w Gdańsku, Andrzej Martuszewicz- Przew. KRK Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Stanisław Chmielewski Sala konferencyjna w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu 

W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku- SSA Anna Skupna, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej Martuszewicz, a także inni przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa i prokuratury, Służby Więziennej, Policji, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz sądowi kuratorzy zawodowi Okręgu elbląskiego. Głównym założeniem Konferencji było poszerzenie wiedzy w temacie usprawnienia współpracy pomiędzy organami terytorialnymi i sądami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, jak i w ogóle roli kary ograniczenia wolności w systemie polityki karnej Państwa.

 

więcej

* * * * *