Końcowy etap wdrażania Systemu Dozoru Elektronicznego.


24 października 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo SDE

Z początkiem roku 2012 całą Polskę obejmie System Dozoru Elektronicznego tym samym przechodząc z fazy wdrażania w stan eksploatacji. Do dotychczasowych apelacji, gdzie system ten już funkcjonuje dołączy Apelacja katowicka, łódzka (pozostała część), szczecińska i wrocławska. Jednym z głównych podmiotów wymienionych przez Ustawę, organizującym i kontrolującym wykonanie kary pozbawienia wolności w tym systemie jest sądowy kurator zawodowy. Stąd w poszczególnych apelacjach sądowych, które dopiero wdrożą ten system organizowane są cykle szkoleń dla tej grupy zawodowej. Tym przykładem organizowania cyklicznych szkoleń dla kuratorów sądowych, w poszczególnych okręgach sądowych, w dniach 12-14 października 2011 w Zakopanem m.in. odbyło się szkolenie dla sądowych kuratorów zawodowych Okręgu katowickiego. Za organizację szkolenia odpowiedzialny był Kurator Okręgowy- Pani Jolanta Babiarz i zastępca KO ds. Karnych- Pani Ewa Wasiak-Łapińska przy współpracy kierownictwa SO w Katowicach w osobach Wiceprezesa- SSO Marceli Faski-Jagły i przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego- SSO Tadeusza Bąchóra.

 

 gen. Paweł Nasiłowski - pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrażania SDE  Szkolenie kuratów Okregu katowickiego - organizatorzy i zaproszeni goście.

Do udziału w szkoleniu, jako goście zostali zaproszeni i udział wzięli nadto Przewodniczący wydziałów penitencjarnych w Sądach Okręgowych w Częstochowie, Bielsku-Białej i Gliwicach. Swoją obecnością szkolenie zaszczycili również goście z Apelacji białostockiej, gdzie SDE już funkcjonuje: przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Białymstoku SSO Mariusz Pankowiec, Kurator Okręgowy w tymże Sądzie- Pan Andrzej Rzepniewski i kurator specjalista w SR w Bielsku Podlaskim- Pani Agnieszka Jaszkowska. W ostatnim dniu szkolenia osobą przybliżającą stronę praktyczną i teoretyczną funkcjonowania SDE był gen. Paweł Nasiłowski– pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrażania systemu dozoru elektronicznego wraz z towarzyszącymi funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

 

Przy tej okazji przypominamy, iż ostania nowelizacja Ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności w SDE, która m.in. zniosła zapis pozwalający na oddanie skazanego pod dozór kuratora (art. 8 ust. 2), miała miejsce w lipcu 2010 r., a w pracach nad jej obecnym kształtem aktywny udział brali przedstawiciele i eksperci KRK, czego przykładem jest m.in. zapis z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Nr 205)

* * * * *