VII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych – podsumowanie


26 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniach 16-18 września 2011 r. w Nieborowie, miejscowości położnej w dolinie rzeki Bzury wśród charakterystycznego dla tej części Mazowsza krajobrazu nizinnego odbyła się już VII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych, w której wzięło udział 120 kuratorów z 42 sądów rejonowych i z 4 sądów okręgowych z całej Polski. Za organizację tegorocznej Biesiady odpowiedzialni byli Kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Skierniewicach (okręg łódzki) w osobach: Joanna Banasiak, Emilia Karalus, Małgorzata Keller i Joanna Lewandowska.

Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Biesiady mieli zaszczyt i przyjemność gościć szczególnego gościa, a mianowicie Ministra Sprawiedliwości RP, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, który odwiedził biesiadujących kuratorów w obecności Przewodniczącego KRK, Pana Andrzeja Martuszewicza, za co Organizatorzy są szczególnie wdzięczni Panu Ministrowi.

Pan Przewodniczący KRK w dniu 23 września br. podczas V posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji poinformował zebranych Delegatów o wspaniałej organizacji, atmosferze i przebiegu VII Biesiady. Krajowa Rada Kuratorów wraz z Prezydium z tego miejsca serdecznie dziękuje Organizatorkom i Uczestnikom Biesiady za stworzenie warunków dla „odreagowania stresów codziennej pracy”, bowiem brak jakiegokolwiek wsparcia i osłony psychologicznej w wykonywaniu tego niezwykle trudnego zawodu pozwala chociaż w takiej formie to uczynić.

 

Organizatorki VII Ogólnopolskiej Biesiady z ZKSS w Skierniewicach

Minister Sprawiedliwości i Przew. KRK - VII Biesiada VII Biesiada VII Biesiada Ogólnopolska

 

Opinia uczestników tegorocznej Biesiady wzorem pozostałych lat ponownie jest jednomyślna- było wspaniale! To pokazuje, że od pierwszej Biesiady kuratorskiej, imprezy te są organizowane na najwyższym poziomie i o każdej z nich można powiedzieć, że była najlepsza. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną biesiadę, która odbędzie się tym razem w Kielcach.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Organizatorów, dostępnym poniżej:

* * * * *