Studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji.


19 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dotyczącą studiów z zakresu: Negocjacje i Mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe, których patronem merytorycznym jest Polskie Centrum Mediacji:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na studia „Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Rekrutacja trwa do końca września. To propozycja zorientowana na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień do prowadzenia mediacji w różnych kategoriach (certyfikaty  mediatora). Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji. Zajęcia, a są to przede wszystkim warsztaty i symulacje, poprowadzą doświadczeni naukowcy i trenerzy-mediatorzy, prawnicy, psychologowie.  Studia adresowane są do absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, ale też resocjalizacji, psychologii i kierunków pedagogicznych. Program przewiduje część wspólną zajęć i podział na dwie specjalizacje:

  • negocjacje i mediacje w biznesie,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i  cywilnych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej. Partner merytoryczny kierunku >>Polskie Centrum Mediacji<< gwarantuje szkolenie mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Po więcej informacji należy kliknąć w niżej podany odnosik:

—> Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe.

* * * * *