VII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych – podsumowanie


26 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniach 16-18 września 2011 r. w Nieborowie, miejscowości położnej w dolinie rzeki Bzury wśród charakterystycznego dla tej części Mazowsza krajobrazu nizinnego odbyła się już VII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych, w której wzięło udział 120 kuratorów z 42 sądów rejonowych i z 4 sądów okręgowych z całej Polski. Za organizację tegorocznej Biesiady odpowiedzialni byli Kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Skierniewicach (okręg łódzki) w osobach: Joanna Banasiak, Emilia Karalus, Małgorzata Keller i Joanna Lewandowska.

Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Biesiady mieli zaszczyt i przyjemność gościć szczególnego gościa, a mianowicie Ministra Sprawiedliwości RP, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, który odwiedził biesiadujących kuratorów w obecności Przewodniczącego KRK, Pana Andrzeja Martuszewicza, za co Organizatorzy są szczególnie wdzięczni Panu Ministrowi.

Pan Przewodniczący KRK w dniu 23 września br. podczas V posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji poinformował zebranych Delegatów o wspaniałej organizacji, atmosferze i przebiegu VII Biesiady. Krajowa Rada Kuratorów wraz z Prezydium z tego miejsca serdecznie dziękuje Organizatorkom i Uczestnikom Biesiady za stworzenie warunków dla „odreagowania stresów codziennej pracy”, bowiem brak jakiegokolwiek wsparcia i osłony psychologicznej w wykonywaniu tego niezwykle trudnego zawodu pozwala chociaż w takiej formie to uczynić.

 

Organizatorki VII Ogólnopolskiej Biesiady z ZKSS w Skierniewicach

Minister Sprawiedliwości i Przew. KRK - VII Biesiada VII Biesiada VII Biesiada Ogólnopolska

 

Opinia uczestników tegorocznej Biesiady wzorem pozostałych lat ponownie jest jednomyślna- było wspaniale! To pokazuje, że od pierwszej Biesiady kuratorskiej, imprezy te są organizowane na najwyższym poziomie i o każdej z nich można powiedzieć, że była najlepsza. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną biesiadę, która odbędzie się tym razem w Kielcach.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Organizatorów, dostępnym poniżej:

* * * * *

Studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji.


19 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dotyczącą studiów z zakresu: Negocjacje i Mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe, których patronem merytorycznym jest Polskie Centrum Mediacji:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na studia „Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Rekrutacja trwa do końca września. To propozycja zorientowana na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień do prowadzenia mediacji w różnych kategoriach (certyfikaty  mediatora). Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji. Zajęcia, a są to przede wszystkim warsztaty i symulacje, poprowadzą doświadczeni naukowcy i trenerzy-mediatorzy, prawnicy, psychologowie.  Studia adresowane są do absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, ale też resocjalizacji, psychologii i kierunków pedagogicznych. Program przewiduje część wspólną zajęć i podział na dwie specjalizacje:

  • negocjacje i mediacje w biznesie,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i  cywilnych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej. Partner merytoryczny kierunku >>Polskie Centrum Mediacji<< gwarantuje szkolenie mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Po więcej informacji należy kliknąć w niżej podany odnosik:

—> Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe.

* * * * *

E-learning – szkoleniowy portal społecznościowy KSSiP


2 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo E-learning KSSiP

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych zaprasza i zachęca do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury metodą e-learningu, które zostały przygotowane w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kierowane są do sędziów, prokuratorów, zawodowych kuratorów sądowych i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tematyka szkoleń jest bardzo interesująca i przydatna kuratorom w szerokim zakresie. Sam e-learning, to nic innego, jak uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych, głównie przez przeglądarkę internetową. Do uczestniczenia w szkoleniu niezbędny jest zatem dostęp do Internetu. Więcej informacji na temat uczenia medotą e-learningu można uzyskać na stronach KSSiP – www.e-learning.kssip.gov.pl/o-e-learningu.html

Poniżej udostępniamy w dokumuncie pdf, krótką insrukcję dotyczącą zasad rejestracji i logowania się na szkolenia e-learningowe, a także informacje o możliwościach jakie posiada portal E-learning KSSiP. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

* * * * *