Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich


18 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 1 lipca 2011 r. odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu ws. nieletnich, który dotyczy precyzyjniejszego określenia praw i obowiązków podmiotów wykonujących nadzór nad nieletnimi, w tym podmiotów będących organizacjami młodzieżowymi lub innymi organizacjami społecznymi, zakładami pracy lub osobami godnymi zaufania. W posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym doszło do pierwszego czytania projektu i powołania Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, której przewodniczącym został Pan Poseł Jerzy Kozdroń, środowisko kuratorskie reprezenetował przewodniczący KRK Pan Andrzej Martuszewicz.

 

sejm_rp.jpg

 

Przypominamy, że senacki projekt do Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetyny trafił 15 kwietnia 2011 r. i już w dniu 11 maja br. został skierowany pod obrady ww. Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt ten m.in. precyzyjnie określenia prawa i obowiązki kuratorów sądowych w związku z wykonywaniem środka wychowawczego jakim jest nadzór kuratora sądowego (art. 70a projektu).

więcej

* * * * *

Zgromadzenie Okręgowe Kuratorów Sądu Okręgowego w Łodzi z udziałem Przewodniczącego KRK


2 lipca 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 21 czerwca 2011 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Okręgowe Kuratorów z udziałem Pana Andrzeja Martuszewicza- Przewodniczącego Krajowej Rady KuratorówPana Sławomira Wlazło- Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów składało się z dwóch części. W części pierwszej sprawozdanie z działalności Kuratorskiej służby Sądowej okręgu łodzkiego złożyły Pani Kurator Okręgowa Wiesława LiszkePani Wicekurator Okręgowa Mirosława Gumowska. W części tej wystapili także Pan Andrzej MartuszewiczPan Sławomir Wlazło. Po krótkiej przerwie informację o działalności Krajowej Rady Kuratorów przedstawiła Pani Grażyna Rybicka- Delegat Okręgu Łódzkiego. Następnie głos zabierali inni członkowie zgromadzenia zgłaszający projekty uchwał.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu łódzkiego podjęło pięć uchwał, między innymi Uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zamrożenia wynagrodzeń i podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych oraz Uchwałę w sprawie zapewnienia obsługi biurowej zespołom kuratorskim.

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 01 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 02

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 03 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 04 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 05

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 06 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 07

Materiały do publikacji udostępnione zostały przez Biuro Kuratora Okręgowego w Łodzi.

* * * * *

Polscy kuratorzy sądowi na stażu we Francji – zakończenie procedury kwalifikacyjnej.


1 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Miło nam poinformować, iż zakończyła się już procedura kwalifikacyjna, na podstawie której wyłoniono kuratorów-stażystów, którzy wezmą udział we wrześniowym stażu w Krajowej Szkole Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji. Wyjazd polskich kuratorów do Francji ma związek – jak już wcześniej informowaliśmy osobną wiadomością – zainicjowaniem przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen, polsko-francuskiej wymiany kuratorów na staże.

Kuratorzy dla dorosłych wskazani wcześniej przez Krajową Radę Kuratorów, którzy ostatecznie w dniu 16.06.2011 r. zostali zakwalifikowani przez KSSiP oraz ENAP w Agen do udziału w stażu, to:

  • Grażyna Flotyniewicz z SR w Szczecinku – okręg koszaliński
  • Tomasz Dołotko z SR w Lęborku – okręg słupski
  • Anna Hajduk z SR dla Krakowa-Nowej Huty – okręg krakowski
  • Magdalena Michalik z SR dla Krakowa-Nowej Huty – okręg krakowski

Poniżej informacja Krajowej Rady Kuratorów opisująca skrótowo procedurę na podstawie której doszło do wyłonienia kuratorów dla dorosłych, którzy odbędą staż w wymianie z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji:

 

>> Informacja Krajowej Rady Kuratorów ws. stażu we Francji <<

* * * * *

« Poprzednia strona