Dziesiąta rocznica uchwalenia Ustawy o kuratorach sądowych !!!


28 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo KRK i fotokopia ustawy

W dniu wczorajszym, tj. 27. lipca br. upłynęło dokładnie 10 lat od uchwalenia przez Parlament RP Ustawy o kuratorach sądowych, która zaczęła obowiązywać z dniem 1. stycznia 2002 roku. Pracę nad ustawą, która w sposób całościowy określiła zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych rozpoczęły się w drugiej połowie lat 90-tych dwudziestego wieku. Z perspektywy dotychczasowych 10 lat warto podkreślić, iż jednym z największych dobrodziejstw, które stworzył ten akt prawny dla naszego środowiska zawodowego, była możliwość powołania samorządu kuratorskiego. To całkowicie nowe i oryginalne dla naszej grupy zawodowej rozwiązanie, nie tylko podniosło rangę zawodu kuratora sądowego, ale również dało możliwość realnego wpływu na istotne kwestie związane z wykonywaniem tego trudnego zawodu.

Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi materiałami Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (kontynuatorem nieistniejącego już BSiEKS od 01.04.2006 roku jest Biuro Analiz Sejmowych), które zawierają obiektywne informacje na temat historii powstania naszej Ustawy oraz roli jaką wypełniło całe Środowisko Kuratorskie, skupione w Krajowym Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów Sądowych lub z nim współdziałające, współpracując z naukowcami, parlamentarzystami, sędziami i Ministerstwem Sprawiedliwości. Polecamy szczególnie wspólny artykuł kolegów Andrzeja Martuszewicza i Andrzeja Rzepniewskiego – Ustawa o kuratorach sądowych. Fakty i komentarze do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej – strona 146.

Przypomnijmy to sobie jeszcze raz!

* * * * *