Zmiany dot. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej jednak od 2012 roku.


22 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 20.07.2011 r. informowaliśmy (tutaj) o zmianach dotyczących m.in. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i utworzeniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, które miały wejść w życie z dniem 1. lipca 2011 roku. Jak słusznie jednak zauważył jeden z Użytkowników naszego forum Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, wejście w życie ww. zmian zostało przesunięte na inny termin, tj. na 1. stycznia 2012 r. Zmiana pierwotnego terminu została wymuszona uchwaloną w kwietniu br. Ustawą zmieniającą Ustawę z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

* * * * *