Zmiany dot. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.


20 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 Obrazek paragrafu

Przypominamy i sygnalizujemy, iż z dniem 1. lipca 2011 r. zaczęło obowiązywać nowe brzmienie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, który obok dotychczas istniejącego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej stworzył Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Zmiana o tyle istotna, iż w trybie obowiązujących przepisów do dnia 30.06.2011 r., kuratorzy zawodowi w wyjątkowym sytuacjach udzielali pomocy w ramach dotychczas istniejącego Funduszu również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. W wyniku poczynionych zmian w art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, kurator zawodowy posiada legitymację do udzielania pomocy tylko osobom zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin lub członkom rodzin osób pozbawionych wolności. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom w ramach stworzonego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, pomocy udzielają stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, z którymi została zawarta umowa na udzielanie takiej pomocy.

 Z treścią znowelizowanego art. 43 k.k.w. można zapoznać się m.in. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) – tutaj.

 

Informujemy również, że do konsultacji społecznych został przesłany projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którym można zapoznać się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – tutaj , a następnie wyrazić ewentualne uwagi.

* * * * *