Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich


18 lipca 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 1 lipca 2011 r. odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu ws. nieletnich, który dotyczy precyzyjniejszego określenia praw i obowiązków podmiotów wykonujących nadzór nad nieletnimi, w tym podmiotów będących organizacjami młodzieżowymi lub innymi organizacjami społecznymi, zakładami pracy lub osobami godnymi zaufania. W posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym doszło do pierwszego czytania projektu i powołania Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, której przewodniczącym został Pan Poseł Jerzy Kozdroń, środowisko kuratorskie reprezenetował przewodniczący KRK Pan Andrzej Martuszewicz.

 

sejm_rp.jpg

 

Przypominamy, że senacki projekt do Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetyny trafił 15 kwietnia 2011 r. i już w dniu 11 maja br. został skierowany pod obrady ww. Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt ten m.in. precyzyjnie określenia prawa i obowiązki kuratorów sądowych w związku z wykonywaniem środka wychowawczego jakim jest nadzór kuratora sądowego (art. 70a projektu).

 

Propozycja ta zawiera otwarty katalog czynności do których jest uprawniony i zobowiązany kurator wykonujący nadzór nad nieletnim i wzoruje się na wyliczeniu czynności kuratorów sądowych zawartych w art. 173 Kodeksu karnego wykonawczego. Jej celem jest określenie podziału odpowiedzialności za wynik postępowania wykonawczego względem nieletniego między sąd i kuratora sądowego sprawującego nadzór nad nieletnim.

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami:

* * * * *