Zgromadzenie Okręgowe Kuratorów Sądu Okręgowego w Łodzi z udziałem Przewodniczącego KRK


2 lipca 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 21 czerwca 2011 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Okręgowe Kuratorów z udziałem Pana Andrzeja Martuszewicza- Przewodniczącego Krajowej Rady KuratorówPana Sławomira Wlazło- Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów składało się z dwóch części. W części pierwszej sprawozdanie z działalności Kuratorskiej służby Sądowej okręgu łodzkiego złożyły Pani Kurator Okręgowa Wiesława LiszkePani Wicekurator Okręgowa Mirosława Gumowska. W części tej wystapili także Pan Andrzej MartuszewiczPan Sławomir Wlazło. Po krótkiej przerwie informację o działalności Krajowej Rady Kuratorów przedstawiła Pani Grażyna Rybicka- Delegat Okręgu Łódzkiego. Następnie głos zabierali inni członkowie zgromadzenia zgłaszający projekty uchwał.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu łódzkiego podjęło pięć uchwał, między innymi Uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zamrożenia wynagrodzeń i podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych oraz Uchwałę w sprawie zapewnienia obsługi biurowej zespołom kuratorskim.

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 01 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 02

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 03 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 04 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 05

2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 06 2011.06.21 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Łódź 07

Materiały do publikacji udostępnione zostały przez Biuro Kuratora Okręgowego w Łodzi.

* * * * *