O Dniu Dziecka, prawach dzieci i …


2 czerwca 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Dzień Dziecka jest okazją ku temu, abyśmy w większym niż zazwyczaj stopniu pochylili się nad naszymi miluśińskimi, a także ich problemami i bolączkami. Okazję tę postanowili wykorzystać także Członkowie Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski kierując do polskich parlamentarzystów list otwarty, w którym zwrócili uwagę na istotne problemy dzieci.

Poniżej udostępniamy treść listu. Przy tej okazji istotnym wydaje się podkreślenie roli kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych, którzy w sposób faktyczny są orędownikami ochrony praw dzieci do godnego życia, w warunkach adekwatnych do ich faktycznych potrzeb, niezależnie od oczekiwań i interesów osób dorosłych uwikłanych w wielowątkowe konflikty, w których dzieci są tylko elementami gry.

Stanisław Wyspiański- Śpiący Staś

Coraz częściej pojawiają się jednak zamysły likwidacji sądownictwa rodzinnego, w tym także kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Czy tędy droga do sprawnego państwa?

List otwarty do parlamentarzystów

* * * * *