Zgromadzenia Okręgowe z udziałem Ministra Sprawiedliwości…


26 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Podczas Konferencji nadzorczej Kuratorów Okręgowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 24. maja 2011 roku, Pan Andrzej Martuszewicz– przewodniczący KRK poinformował w swoim wystąpieniu o inicjatywie, z którą wystąpił Pan Stanisław Chmielewski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczyła ona udziału Ministra Sprawiedliwości, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów w zgromadzeniach kuratorów w wybranych sądach okręgowych, które będą miały miejsce 2011 roku.

Przy tej okazji informujemy, że już w bieżącym roku 2011 Sekretarz Stanu, Stanisław Chmielewski razem z Przewodniczącym KRK, Andrzejem Martuszewiczem wzięli udział w Zgromadzeniu Okręgowym Kuratorów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz w Zgromadzeniu Okręgowym Kuratorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pan Stanisław Chmielewski wyraził wolę dalszych wizyt wspólnie z Przewodniczącym KRK na zgromadzeniach w innych Sądach Okręgowych w miarę możliwości i własnej dyspozycyjności biorąc pod uwagę liczne obowiązki. Dzięki udostępnionym materiałom przez Biuro Kuratora Okręgowego w Poznaniu przedstawiamy poniżej program i fotorelacje z Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów SO w Poznaniu, które odbyło się 8. kwietnia 2011 r.

 

 od lewej: Andrzej Martuszewicz, Stanisław Chmielewski- Sekretarz Stanu, SSA Krzysztof Józefowicz- Prezes SO w Poznaniu, SSO Piotr Hejduk- Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu

 

Pierwszą część Okręgowego Zgromadzenia otworzył Kurator Okręgowy Pani Irena Szostak, która następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności i organizacji Kuratorskiej Służby Sądowej za rok 2010. Następnie głos zabrał Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu- SSA Krzysztof Józefowicz. Kolejnym gościem, który zabrał głos, był Pan Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w MS. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, jak i poruszył kwestie dotyczące szkolenia. Pan Piotr Hejduk, który jest Sędzią Penitencjarnym i jednocześnie przewodniczącym Wydziału V Penitencjarnego w SO w Poznaniu w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do problematyki związanej z dozorem elektronicznym oraz zwiększeniem roli kuratora zawodowego w postępowaniu wykonawczym. Propozycje zmian w Kodeksie karnym wykonawczym nieadekwatne do oczekiwań środowiska kuratorskiego oraz ogólny wzrost obowiązków i obciążenia były z kolei przedmiotem wystąpienia Pana Andrzeja Martuszewicza. Tę część spotkania podsumował Pan Stanisław Chmielewski. Na zakończenie, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu wręczając kwiaty, podziękowała za wieloletnią współpracę Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu, SSA Krzysztofowi Józefowiczowi.

 

 Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Wręczenie kwiatów i podziękowania Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

 

W drugiej części Zgromadzenia zaproszonym gościom zostały przedstawione m.in. prezentacje multimedialne dotyczące kolejno: pracy kuratora sądowego- film autorstwa Piotra Wojnowskiego, kuratora specjalisty w SR Poznań Stare Miasto; wykonywania kary ograniczenia wolności- film autorstwa Jakuba Hejduka, st. kuratora zawodowego w SR w Pile; zagrożeń i bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego- film autorstwa Joanny Wichury-Jankowskiej i Lidii Legawiec-Starosty, st. kuratorów w SR w Obornikach, które to filmy zrobiły duże wrażenie na oglądających. W Zgromadzeniu wzięło udział w sumie ok. 300 kuratorów Okręgu Poznańskiego.

 

przy mikrofonie Kurator Okręgowy w SO Poznań Irena Szostak  Kurator Okręgowy Irena Szostak i Sekretarz Stanu Stanisław Chmielewski  Kurator Okręgowy SO w Poznaniu Irena Szostak

Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

od lewej: Andrzej Martuszewicz, Stanisław Chmielewski, Prezes SO w Poznaniu oraz Przewodniczący Wydziału V Penitencjanrego  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu  Okręgowe Zgromadzenie w SO w Poznaniu

 

* * * * *