Delegacja Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP)


20 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 17. stycznia br. z pięciodniową wizytą studyjną przybyli do Krakowa przedstawiciele Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji w osobach Marie-Anne TombalAurore Guillard, piastujący stanowiska dyrektorów ośrodków kuratorskiej służby we Francji (Service Penitentiare d’Insertion de Probation). Pobyt francuskich stażystów w Polsce jest kontynuacją planowanych systematycznych wymian stażystów kuratorskich obu krajów, która to idea została zapoczątkowana wizytą roboczą w Krajowej Szkole Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen delegacji KSSiP w grudniu 2010 roku, w skład której wszedł m.in. zastępca przewodniczące KRK, pan Adam Syldatk – INFO.  Tegoroczna wizyta francuskich stażystów w Polsce była organizowana we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie i Krajowej Rady Kuratorów. Z ramienia KRK wizyta była koordynowana przez Panią Jolantę Mochol – delegata do KRK z Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, a jej rangę poprzez swoją obecność w całej wizycie stażystów podniósł Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – Andrzej Martuszewicz.

 

 Francuscy stażyści w KSSiP w Krakowie Stażyści z Francji w sali wykładowej KSSiP w Krakowie Wizyta stażystów z Francji w KSSiP w Krakowie

W pierwszym i drugim dniu wizyty, stażyści zostali zapoznani z organizacją Służby Więziennej. Natomiast w dwóch kolejnych dniach wizyty (19-21.01.11.) koleżanki z Francji zapoznały się z systemem funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Ta część stażu poświęcona została m.in. przedstawieniu w sposób generalny podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania polskiego modelu kurateli sądowej w tym kurateli rodzinnej oraz prezentacji działalności Ośrodka Kuratorskiego, działającego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

 Stażyści z Francji w Ośrodku Kuratorskim przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wizyta w Ośrodku Kuratorskim przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Marie-Anne Tombal i Aurore Guillard, stażyści z Francji w Ośrodku Kuratorskim przy SR dla Krakowa-Podgórza

 

Kolejne dni wizyty zostały poświęcone na przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania zespołów kuratorskiej służby sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych. Goście z Francji złożyli wizytę w Centrum Integracji „Pro Domo” w Małopolskim Stowarzyszeniu „Probacja”, prowadzonym i kierowanym przez kuratorów sądowych dla dorosłych. Na koniec Przewodniczący KRK – Andrzej Martuszewicz omówił zasady funkcjonowania samorządu kuratorskiego w Polsce. Ta część wizyty zakończyła się wzajemną wymianą poglądów i własnych doświadczeń.

 

 Wizysta stażystów francuskich w sali wykładowej KSSiP w Krakowie Spotkanie w Fundacji “Pro Domo” Małopolskiego Stowarzyszenia “Probacja”

 

Wizytę obsługiwano w języku francuskim, jak i angielskim. Sprawna organizacja pobytu stażystów, mimo bardzo krótkiego czasu na jej przygotowanie możliwa była dzięki przychylnej postawie pani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, dużemu wsparciu ze strony Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie Ewy Brzozowskiej-Bartosik, jego zastępców w osobach Marii Baran i Janiny Dziuban oraz ogromnemu zaangażowaniu kuratorów liniowych okręgu krakowskiego, którzy w języku angielskim przygotowali i zaprezentowali merytoryczne materiały. W pionie rodzinnym byli to w kolejności alfabetycznej:

  • Monika Domagała, kurator specjalista w SR Kraków-Śródmieście
  • Agnieszka Karcz, starszy kurator zawodowy w SR Kraków-Podgórze
  • Jolanta Mochol, kurator specjalista, kierownik I ZKSS w SR Kraków-Nowa Huta
  • Anna Potocka, kurator zawodowy w SR Kraków-Nowa Huta
  • Iga Świerczyńska, kurator zawodowy w SR Kraków-Nowa Huta

W pionie karnym:

  • Katarzyna Budzińska, kurator specjalista w SR Kraków-Śródmieście
  • Anna Hajduk, kurator zawodowy w SR Kraków-Nowa Huta
  • Magdalena Michalik, kurator zawodowy w SR Kraków-Nowa Huta
  • Monika Polończyk, kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Wieliczce

Całość wizyty, mimo pionierskiego charakteru (tego typu wizyta organizowana była po raz pierwszy) i braku doświadczeń w tym zakresie została przygotowana bardzo dobrze pod względem organizacyjnym i merytorycznym, dowodząc, że polska Kuratorska Służba jest w pełni profesjonalna. Jak podkreśliła Pani kurator Jolanta Mochol, która koordynowała wizytę – do takiej oceny upoważnia opinia stażystów z Francji przesłana bezpośrednio po zakończeniu stażu w Polsce.

* * * * *