Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”.


3 maja 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

2011.05.11- 12 Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych …”

W dniach 11- 12 maja 2011 roku odbędzie się ogólnopolska Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”. Patronat nad nią objęli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab Stanisław Wilk, Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr h.c. Brunon Hołyst.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Auli Konferencyjnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, a drugiego dnia jej trwania miejscem obrad będzie Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:

 • ks. prof dr hab. Marian Nowak– Przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Baładynowicz– Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik– członek
 • doc. dr Krzysztof Kawęcki– członek
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński– członek
 • dr Joanna Michalak- Dawidziuk– członek
 • SSO Mirosław Przybylski– członek.
 • Natomiast Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy mgr Ewelina Wojtera– starszy kurator zawodowy, główny specjalista w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym, szczegółowym programem Konferencji.

  2011.05.11 Program konferencji (Wyższa Szkoła Menedżerska)

  2011.05.12 Program konferencji (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

  2011.05.11-12 Zaproszenie

  * * * * *