Zgromadzenia Okręgowe z udziałem Ministra Sprawiedliwości…


26 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Podczas Konferencji nadzorczej Kuratorów Okręgowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 24. maja 2011 roku, Pan Andrzej Martuszewicz– przewodniczący KRK poinformował w swoim wystąpieniu o inicjatywie, z którą wystąpił Pan Stanisław Chmielewski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczyła ona udziału Ministra Sprawiedliwości, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów w zgromadzeniach kuratorów w wybranych sądach okręgowych, które będą miały miejsce 2011 roku.

Przy tej okazji informujemy, że już w bieżącym roku 2011 Sekretarz Stanu, Stanisław Chmielewski razem z Przewodniczącym KRK, Andrzejem Martuszewiczem wzięli udział w Zgromadzeniu Okręgowym Kuratorów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz w Zgromadzeniu Okręgowym Kuratorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pan Stanisław Chmielewski wyraził wolę dalszych wizyt wspólnie z Przewodniczącym KRK na zgromadzeniach w innych Sądach Okręgowych w miarę możliwości i własnej dyspozycyjności biorąc pod uwagę liczne obowiązki. Dzięki udostępnionym materiałom przez Biuro Kuratora Okręgowego w Poznaniu przedstawiamy poniżej program i fotorelacje z Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów SO w Poznaniu, które odbyło się 8. kwietnia 2011 r.

 

 od lewej: Andrzej Martuszewicz, Stanisław Chmielewski- Sekretarz Stanu, SSA Krzysztof Józefowicz- Prezes SO w Poznaniu, SSO Piotr Hejduk- Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu

więcej

* * * * *

Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw” – podsumowanie


25 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Jak informowaliśmy wiadomością z dn. 3. maja br. (info), w dniach 11- 12 maja 2011 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw” pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka oraz Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr h.c. Brunona Hołysta. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości organizacją konferencji zajmowała się Pani Ewelina Wojtera, starszy kurator zawodowy i główny specjalista w Wydziale Kurateli (zdjęcie poniżej), której JM Rektorzy powierzyli funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego.

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego, z jego Przewodniczącą, Eweliną Wojtera (druga od prawej)

 

Pierwszy dzień konferencji odbył się w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, kontynuacja obrad drugiego dnia miała miejsce natomiast w Auli Kardynała Wyszyńskiego w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

więcej

* * * * *

Delegacja Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP)


20 maja 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 17. stycznia br. z pięciodniową wizytą studyjną przybyli do Krakowa przedstawiciele Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji w osobach Marie-Anne TombalAurore Guillard, piastujący stanowiska dyrektorów ośrodków kuratorskiej służby we Francji (Service Penitentiare d’Insertion de Probation). Pobyt francuskich stażystów w Polsce jest kontynuacją planowanych systematycznych wymian stażystów kuratorskich obu krajów, która to idea została zapoczątkowana wizytą roboczą w Krajowej Szkole Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen delegacji KSSiP w grudniu 2010 roku, w skład której wszedł m.in. zastępca przewodniczące KRK, pan Adam Syldatk – INFO.  Tegoroczna wizyta francuskich stażystów w Polsce była organizowana we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie i Krajowej Rady Kuratorów. Z ramienia KRK wizyta była koordynowana przez Panią Jolantę Mochol – delegata do KRK z Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, a jej rangę poprzez swoją obecność w całej wizycie stażystów podniósł Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – Andrzej Martuszewicz.

 

 Francuscy stażyści w KSSiP w Krakowie Stażyści z Francji w sali wykładowej KSSiP w Krakowie Wizyta stażystów z Francji w KSSiP w Krakowie

więcej

* * * * *

Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”.


3 maja 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

2011.05.11- 12 Konferencja “Rola nauki i służb probacyjnych …”

W dniach 11- 12 maja 2011 roku odbędzie się ogólnopolska Konferencja „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”. Patronat nad nią objęli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab Stanisław Wilk, Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr h.c. Brunon Hołyst.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Auli Konferencyjnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, a drugiego dnia jej trwania miejscem obrad będzie Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:

 • ks. prof dr hab. Marian Nowak– Przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Baładynowicz– Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik– członek
 • doc. dr Krzysztof Kawęcki– członek
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński– członek
 • dr Joanna Michalak- Dawidziuk– członek
 • SSO Mirosław Przybylski– członek.
 • Natomiast Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy mgr Ewelina Wojtera– starszy kurator zawodowy, główny specjalista w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym, szczegółowym programem Konferencji.

  2011.05.11 Program konferencji (Wyższa Szkoła Menedżerska)

  2011.05.12 Program konferencji (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

  2011.05.11-12 Zaproszenie

  * * * * *