Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego


12 kwietnia 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest nieformalnym forum współpracy osób oraz instytucji, ma charakter otwarty służąc koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. Powstała w dniu 5 marca 2004 roku w Warszawie będąc powołaną przez:

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
 • Fundację “Ernst & Young”,
 • Fundację Orlen Dar Serca,
 • Fundację Przyjaciółka,
 • Krajowy Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 • Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 • Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz,
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział śląski,
 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.
 • Propaguje ona informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej i dąży do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Jedną z pierwszych inicjatyw Koalicji była inicjatywa ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który byłby każdego roku obchodzony 30 maja. W ten sposób Koalicja pragnie rozpropagować ideę rodzinnej opieki zastępczej, jak również zachęcić samorządowców, polityków, dziennikarzy, i ogół społeczeństwa do wspierania tej idei. Dzień ten byłby okazją do podjęcia przez media tematu rodzinnej opieki zastępczej i przedstawiania pozytywnych wzorów rodzin, które podjęły się tego trudnego zadania.

  Aby zostać członkiem Koalicji należy przesłać na adres Fundacji „Przyjaciółka” (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19) następujące dokumenty:

  1. Deklarację członkowską,
  2. Kopię statutu organizacji,
  3. Kopię aktualnego wypisu z KRS,
  4. Uchwałę o przystąpieniu do Koalicji,
  5. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizację w Koalicji.

  Trzeba także krótko opowiedzieć o swojej organizacji na Walnym Zebraniu Koalicji, na którym będzie podejmowana decyzja o przyjęciu oraz uzyskać rekomendacje przynajmniej dwóch Członków zwykłych Koalicji.

  Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego- zaproszenie

  Statut Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

  Deklaracja członkowska

  Zapraszamy na strony Koalicji:

  www.fundacja.przyjaciolka.pl/koalicja/
  www.koalicja.org

  * * * * *