Istotne propozycje zmian w ustawie- Kodeks karny wykonawczy


11 kwietnia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 9. marca 2011 roku do Marszałka Sejmu RP, pana Grzegorza Schetyny wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3961). Tym samym uruchomiony został następny etap procesu legislacyjnego nad Projektem, tj. etap prac parlamentarnych.  Projekt ten dla środowiska kuratorskiego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych jest o tyle ważny, że proponuje wprowadzenie dość istotnych zmian w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych przy realizacji orzeczeń sądu, a który obecnie jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 07.06.2002 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 812), delegowanym z art. 176 k.k.w.

 

 sejm_rp.jpg

Z całym projektem i uzasadnieniem można zapoznać się zarówno na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Sejmu RP –> PROJEKT.

Poniżej nadto zapraszamy do zapoznania się ze wspomnianym wyżej projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, delegowanego z art. 176 k.k.w.

* * * * *