Msza Święta w I rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku


13 kwietnia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu wczorajszym, tj. 12. kwietnia 2011 r. w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, odprawiona została Msza Święta za dusze zmarłych adwokatów, którzy 10. kwietnia 2010 r. zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Tego dnia polska Palestra straciła czworo cenionych i lubianych adwokatów: adw. Joannę Agacką-Indecką (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), adw. Jolantę Szymanek-Deresz (posłankę na Sejm RP), adw. Stanisława Mikke (redaktora naczelnego „Palestry”) oraz adw. Stanisława Zająca (senatora RP). Środowisko kuratorskie, na zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował Pan Andrzej Martuszewicz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

 

logo KRKZaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej kierowane na ręce Przewodniczącego KRK   Godło Naczelnej Rady Adwokackiej

* * * * *

Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego


12 kwietnia 2011 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest nieformalnym forum współpracy osób oraz instytucji, ma charakter otwarty służąc koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. Powstała w dniu 5 marca 2004 roku w Warszawie będąc powołaną przez:

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
 • Fundację “Ernst & Young”,
 • Fundację Orlen Dar Serca,
 • Fundację Przyjaciółka,
 • Krajowy Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 • Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 • Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz,
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział śląski,
 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.
 • Propaguje ona informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej i dąży do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Jedną z pierwszych inicjatyw Koalicji była inicjatywa ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który byłby każdego roku obchodzony 30 maja. W ten sposób Koalicja pragnie rozpropagować ideę rodzinnej opieki zastępczej, jak również zachęcić samorządowców, polityków, dziennikarzy, i ogół społeczeństwa do wspierania tej idei. Dzień ten byłby okazją do podjęcia przez media tematu rodzinnej opieki zastępczej i przedstawiania pozytywnych wzorów rodzin, które podjęły się tego trudnego zadania.

  Aby zostać członkiem Koalicji należy przesłać na adres Fundacji „Przyjaciółka” (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19) następujące dokumenty:

  1. Deklarację członkowską,
  2. Kopię statutu organizacji,
  3. Kopię aktualnego wypisu z KRS,
  4. Uchwałę o przystąpieniu do Koalicji,
  5. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizację w Koalicji.

  Trzeba także krótko opowiedzieć o swojej organizacji na Walnym Zebraniu Koalicji, na którym będzie podejmowana decyzja o przyjęciu oraz uzyskać rekomendacje przynajmniej dwóch Członków zwykłych Koalicji.

  Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego- zaproszenie

  Statut Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

  Deklaracja członkowska

  Zapraszamy na strony Koalicji:

  www.fundacja.przyjaciolka.pl/koalicja/
  www.koalicja.org

  * * * * *

  Minister Sprawiedliwości z wizytą u kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gryficach


  12 kwietnia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

  W dniu 4. kwietnia 2011 r. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w obecności m.in. prezesów sądów apelacji szczecińskiej, wojewody zachodniopomorskiego, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, dokonał uroczystego otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Gryficach. Pełna informacja o tym wydarzeniu dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości –> info.

   

  Wizyta Ministra Sprawiedliwości w ZKSS w Gryficach Nowy budynek Sądu Rejonowego w Gryficach Wizyta Ministra Sprawiedliwości w ZKSS w Gryficach

   

  Nam przy tej okazji jest miło poinformować, że podczas tej uroczystości, Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, szczególnie zainteresował się pomieszczeniami otrzymanymi przez kuratorów sądowych, wizytując je. W rozmowie z obecnymi kuratorami interesował się m.in. warunkami pracy kuratorów, za co kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryficach serdecznie Panu Ministrowi dziękują.

   

  Wizyta Ministra Sprawiedliwości w ZKSS w Gryficach Wizyta Ministra Sprawiedliwości w ZKSS w Gryficach Wizyta Ministra Sprawiedliwości w ZKSS w Gryficach

  * * * * *

  Istotne propozycje zmian w ustawie- Kodeks karny wykonawczy


  11 kwietnia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

  W dniu 9. marca 2011 roku do Marszałka Sejmu RP, pana Grzegorza Schetyny wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3961). Tym samym uruchomiony został następny etap procesu legislacyjnego nad Projektem, tj. etap prac parlamentarnych.  Projekt ten dla środowiska kuratorskiego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych jest o tyle ważny, że proponuje wprowadzenie dość istotnych zmian w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych przy realizacji orzeczeń sądu, a który obecnie jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 07.06.2002 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 812), delegowanym z art. 176 k.k.w.

   

   sejm_rp.jpg

  Z całym projektem i uzasadnieniem można zapoznać się zarówno na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Sejmu RP –> PROJEKT.

  Poniżej nadto zapraszamy do zapoznania się ze wspomnianym wyżej projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

  Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, delegowanego z art. 176 k.k.w.

  * * * * *