Inauguracja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw


23 lutego 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 21. lutego br., tj. w dniu, w którym został zainaugurowany tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego. W spotkaniu tym, poza Ministrem Sprawiedliwości udział wzięli również m.in. Prokurator Generalny -Andrzej Seremet, Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michala oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji i samorządów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, komorników i kuratorów sądowych, których reprezentował Pan Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący KRK. Jest nam miło o tym poinformować, tym bardziej – że jak podkreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący KRK – na tego rodzaju konferencjach do tej pory kuratorzy sądowi byli nieobecni.

 

 Konferencja prasowa w MS - wystąpienie A. Martuszewicza Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości dot. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Andrzej Martuszewicz - Przewodniczący KRK

 

Zorganizowana w tym dniu, konferencja prasowa, to m.in efekt podejmowanych od dłuższego czasu przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań, zmierzających do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstw oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, inaczej niż w latach ubiegłych są skoncentrowane na działalności Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny, a interdyscyplinarność tych dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej ofiarom przestępstw będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy sądowi i komornicy odnośnie postępowania wykonawczego. A wszystko to dzięki temu – jak zauważył Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości – że w obchody tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw włączyła się także Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Kuratorów i Krajowa Rada Komornicza.

 

Pełna informacja z konferencji prasowej dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości –> TUTAJ

Zapraszamy również do obejrzenia materiału filmowego z tego spotkania, gdzie zarejestrowano wypowiedzi poszczególnych uczestników konferencji, w tym Pana Andrzeja Martuszewicza (wypowiedź zaczyna się w 37 minucie i 16 sekundzie filmu). Materiał filmowy dostępny jest na stronie MS z informacją o tym wydarzeniu.

* * * * *