Inauguracja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw


23 lutego 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 21. lutego br., tj. w dniu, w którym został zainaugurowany tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego. W spotkaniu tym, poza Ministrem Sprawiedliwości udział wzięli również m.in. Prokurator Generalny -Andrzej Seremet, Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michala oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji i samorządów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, komorników i kuratorów sądowych, których reprezentował Pan Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący KRK. Jest nam miło o tym poinformować, tym bardziej – że jak podkreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący KRK – na tego rodzaju konferencjach do tej pory kuratorzy sądowi byli nieobecni.

 

 Konferencja prasowa w MS - wystąpienie A. Martuszewicza Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości dot. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Andrzej Martuszewicz - Przewodniczący KRK

 

Zorganizowana w tym dniu, konferencja prasowa, to m.in efekt podejmowanych od dłuższego czasu przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań, zmierzających do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstw oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

więcej

* * * * *

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. telefonu interwencyjno-informacyjnego


10 lutego 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Wsparcie jest bliżej niż myślisz – pod takim hasłem w dniu 9. lutego 2011 roku odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się m.in. zapobieganiem patologiom społecznym i pomocą ofiarom przemocy. Spotkanie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowej Rady Kuratorów oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

od lewej: Michał Lewoc i Andrzej Martuszewicz Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski Debata w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 09.02.2011 r.

 

Ideą dla zorganizowania debaty była prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcja informacyjna, związana z uruchomieniem 4. stycznia 2011 roku telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801 12 00 02, prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii. więcej

* * * * *

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


7 lutego 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniach od 21. do 26. lutego 2011 roku organizowany jest, jak co roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby pokrzywdzone przestępstwami będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej oraz z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (pełna lista Ośrodków, dostępna na plakacie promującym).

 

Plakat: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

W Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw jest organizowany od kilku lat. Sejm RP w dniu 12. lutego 2003 r. przyjął ustawę, w której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Dzień ten ma służyć m.in. przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się z materiałem promującym tę akcję:

——> Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw <——

* * * * *