Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą


6 grudnia 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu, w którym w Ministerstwie Sprawiedliwości został parafowany dokument Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji… (informacja poniżej), Minister Sprawiedliwości– Krzysztof Kwiatkowski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– Krzysztof Brzózka oraz Komendant Główny Policji– gen. insp. Andrzej Matejuk, zawarli Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, na podstawie którego utworzono tzw. Infolinię dla osób pokrzywdzonych przemocą, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0801 12-00-02. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2011 roku i będzie obowiązywało przez 2 lata, tj. do 31. grudnia 2012 roku.

 

Asumpt do podpisania Porozumienia… powstał z chęci stworzenia wszechstronnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.  Szczegóły dotyczące ww. wydarzenia, jak i samej Infolinii…, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Niebieskiej Linii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem Porozumienia… oraz szczególnie zwracamy uwagę na zapisy w § 5 ust. 2-4; § 6 ust. 3 pkt 5 i ust. 5 pkt 3 i 4.

Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

* * * * *