Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji


5 grudnia 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 29. listopada 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do podpisania ostatecznej już wersji dokumentu ws. Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

29.11.2010 r. Po podpisaniu dokumentu dot. “Procedur…”. Od lewej: Pani Anna Janus-Dębska (Sekretarz KRK), Pan Stanisław Chmielewski (Wiceminister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Martuszewicz (Przewodniczący KRK), Pan Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Matejuk (Komendant Główny Policji ), Pan Henryk Pawlaczyk (Przew. Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK), Pan Adam Syldatk (Wiceprzewodniczący KRK)

 

Dokument ten, który zgodnie z opinią Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie zbiorem wskazówek – w swoim założeniu ma na celu umożliwienie sprawnej, szybkiej i przede wszystkim skutecznej współpracy pomiędzy kuratorami sądowymi, wykonującymi orzeczenia sądów wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia (przede wszystkim sprawców przemocy w rodzinie) i funkcjonariuszami Policji (szczególnie dzielnicowymi), został parafowany przez Ministra SprawiedliwościPana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Komendanta Głównego Policjigen. insp. Andrzeja Matejuka oraz przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów w osobach, Przewodniczącego KRK Pana Andrzeja Martuszewicza, Zastępcy Przewodniczącego KRK Pana Adama Syldatk, Sekretarza KRKPanią Annę Janus-Dębską oraz Przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRKPana Henryka Pawlaczyka.

29.11.2010 r. Parafowanie dokumentu “Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. 29.11.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości - spotkanie ws. przyjęcia dokumentu “Procedury…” 29.11.2010 r. Od lewej: Pan Henryk Pawlaczyk (Przew. Komisji-Legislacyjno Prawnej KRK, Pan Andrzej Matejuk (Komendant Główny Policji), Pan Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Martuszewicz (Przewodniczący KRK), Pan Stanisław Chmielewski (Wiceminister Sprawiedliwości)

 

W tym miejscu należy również dodać, iż zanim doszło do parafowania tegoż dokumentu pod ww. tytułem – który jednocześnie precyzuje i ogranicza rodzaj spraw, których porozumienie dotyczy – jego ostateczny kształt został wypracowany w toku trudnych negocjacji prowadzonych przez panią Annę Janus-DębskąSekretarza KRK, pana Henryka Pawlaczyka– Przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i panią Grażynę RybickąDelegata do KRK z Okręgu Łódzkiego w ramach tzw. Zespołu ds. opracowania koncepcji rozwiązania w zakresie reakcji na przypadki przemocy ze strony osób karanych oraz kolejnych rozmów przeprowadzonych przez Przewodniczącego KRK– pana Andrzeja Martuszewicza z panem Stanisławem ChmielewskimSekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z informacją dot. ww. wydarzenia, zamieszczoną na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z samym dokumentem „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej

 

 

Zapraszamy również do obejrzenia galerii:

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8

* * * * *