Życzenia świąteczno-noworoczne z Ministerstwa Sprawiedliwości


27 grudnia 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Święta, Święta… i po Świętach. Mimo tego jest nam bardzo przyjemnie poinformować o życzeniach świątecznych, ale i również noworocznych dla całego naszego środowiska, jakie na ręce Pana Andrzeja Martuszewicza – Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, złożył Pan Stanisław Chmielewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

ms-zyczenia.JPG

W celu powiększenia życzeń, należy najechać kursorem na miniaturkę z życzeniami i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

* * * * *

Życzenia na Boże Narodzenie


20 grudnia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Życzenia na Boże Narodzenie

Do życzeń przyłącza się Administracja strony i niechaj w ten czas, kliknięcie myszki zabrzmi jak odgłos opłatka, którym dzielimy się przy wigilijnym stole.

* * * * *

I Kongres Kuratorski w Ustce- materiały pokonferencyjne.


20 grudnia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Wydawnictwo „Impuls” z Krakowa jest wydawcą materiałów z I Kongresu Kuratorskiego, który w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku odbywał się w Ustce. Publikacja została opatrzona tytułem „Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”, a dzięki uprzejmości zespołu redakcyjnego w składzie: Pan Krzysztof Stasiak, Pan Łukasz Wirkus, Pan Paweł Kozłowski i Pan Tadeusz Jedynak, pełne opracowanie w formacie pdf. jest dostępne również na naszej stronie.

Opracowanie w formacie PDF jest dostępne po najechaniu kursorem na stronę tytułową i kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Ze względu na rozmiar pliku jego pełne otwarcie w oknie przeglądarki może potrwać kilka minut.

* * * * *

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą


6 grudnia 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu, w którym w Ministerstwie Sprawiedliwości został parafowany dokument Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji… (informacja poniżej), Minister Sprawiedliwości– Krzysztof Kwiatkowski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– Krzysztof Brzózka oraz Komendant Główny Policji– gen. insp. Andrzej Matejuk, zawarli Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, na podstawie którego utworzono tzw. Infolinię dla osób pokrzywdzonych przemocą, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0801 12-00-02. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2011 roku i będzie obowiązywało przez 2 lata, tj. do 31. grudnia 2012 roku.

więcej

* * * * *

Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji


5 grudnia 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 29. listopada 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do podpisania ostatecznej już wersji dokumentu ws. Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.

29.11.2010 r. Po podpisaniu dokumentu dot. “Procedur…”. Od lewej: Pani Anna Janus-Dębska (Sekretarz KRK), Pan Stanisław Chmielewski (Wiceminister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Martuszewicz (Przewodniczący KRK), Pan Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Matejuk (Komendant Główny Policji ), Pan Henryk Pawlaczyk (Przew. Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK), Pan Adam Syldatk (Wiceprzewodniczący KRK)

 

Dokument ten, który zgodnie z opinią Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie zbiorem wskazówek – w swoim założeniu ma na celu umożliwienie sprawnej, szybkiej i przede wszystkim skutecznej współpracy pomiędzy kuratorami sądowymi, wykonującymi orzeczenia sądów wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia (przede wszystkim sprawców przemocy w rodzinie) i funkcjonariuszami Policji (szczególnie dzielnicowymi), został parafowany przez Ministra SprawiedliwościPana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Komendanta Głównego Policjigen. insp. Andrzeja Matejuka oraz przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów w osobach, Przewodniczącego KRK Pana Andrzeja Martuszewicza, Zastępcy Przewodniczącego KRK Pana Adama Syldatk, Sekretarza KRKPanią Annę Janus-Dębską oraz Przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRKPana Henryka Pawlaczyka.

29.11.2010 r. Parafowanie dokumentu “Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. 29.11.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości - spotkanie ws. przyjęcia dokumentu “Procedury…” 29.11.2010 r. Od lewej: Pan Henryk Pawlaczyk (Przew. Komisji-Legislacyjno Prawnej KRK, Pan Andrzej Matejuk (Komendant Główny Policji), Pan Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości), Pan Andrzej Martuszewicz (Przewodniczący KRK), Pan Stanisław Chmielewski (Wiceminister Sprawiedliwości)

więcej

* * * * *

Następna strona »