O karze ograniczenia wolności na spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości.


3 listopada 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 27 października 2010 roku odbyło się spotkanie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami samorządów terytorialnych, które zdominowane zostało tematyką dotyczącą kary ograniczenia wolności. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym Pan Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący.

2010.10.27 Spotkanie w MS 02 2010.10.27 Spotkanie w MS 2010.10.27 Spotkanie w MS 03

Pan Minister Sprawiedliwości omówił istotne kwestie praktyczne, związane z karą ograniczenia wolności, także te wynikające z przygotowywanych przez resort rozporządzeń wykonawczych.

Osobom uczestniczącym w spotkaniu przekazane zostały opracowania sporządzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczące funkcjonujących uregulowań prawnych, w odniesieniu do prac społecznie użytecznych, w niektórych krajach europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem autorstwa Pani Joanny Dębek – Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

* * * * *