Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie


23 listopada 2010 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

   W dniach 9-11. grudnia 2010 roku oraz 13-15. stycznia 2011 roku w Warszawie odbędzie się szkolenie zaawansowane (doskonalące) w zakresie mediacji rodzinnej, organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska, na które serdecznie zapraszamy. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz socjologów, jak i do wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

więcej

* * * * *

Minister Sprawiedliwości na posiedzeniu KRK III kadencji


9 listopada 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 04 listopada 2010 roku odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów III kadencji. Podczas posiedzenia poruszane były istotne dla środowiska zawodowego kuratorów sądowych tematy, dotyczące procedur współpracy ZKSS z funkcjonariuszami Policji, zagadnień z zakresu znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sprawozdania Krajowej Rady Kuratorów na temat warunków pracy i obciążenia obowiązkami służbowymi kuratorów sądowych w roku 2009.

2010.11.04 Od lewej: Pani Anna Janus- Dębska (Sekretarz KRK), Pan Adam Syldatk (Wiceprzewodniczący KRK), Pan Andrzej Martuszewicz (Przewodniczący KRK), Pan Stanisław Chmielewski (Wiceminister Sprawiedliwości), Pan Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości) 2010.11.04 Od lewej: Pan Andrzej Martuszewicz, Pan Stanisław Chmielewski, Pan Henryk- Pawlaczyk (Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej KRK)

Podniosły charakter posiedzenia wynikał nie tylko z obecności na nim Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego- Ministra Sprawiedliwości RP i Pana Stanisława Chmielewskiego- Wiceministra Sprawiedliwości, ale również z uroczystości udekorowania najwyższym odznaczeniem resortowym Pana Tomasza Łotoczko- społecznego kuratora sądowego.

2010.11.04 Pan Tomasz Łotoczko przyjmuje odznaczenie resortowe z rąk  Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana Wiceministra Sprawiedliwości

Panu Ministrowi Sprawiedliwości podarowane zostało drugie wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”– książki, która w stosunku do wydania pierwszego uzupełniona została o szereg nowych zagadnień z uwagi na rozszerzenie zakresu obowiązków, jakimi obarczona została kuratorska służba sądowa.

2010.11.04 Kilka słów Pana Tomasza Łotoczko- społecznego kuratora sądowego w obecności wymagającego audytorium 2010.11.04 Od lewej: Pan Stanisław Chmielewski, Pan Krzysztof Kwiatkowski 2010.11.04 Przekazanie Panu Ministrowi Sprawiedliwości wydania 2 “Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”

– Ministerstwo Sprawiedliwości zawsze doceniało Państwa zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów kurateli sądowej oraz w podejmowanie działań na rzecz podnoszenia przez kuratorów ich kwalifikacji zawodowych i wykonywanej przez nich pracy – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania z Krajową Radą Kuratorów.W spotkaniu udział wzięli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski oraz członkowie Krajowej Rady Kuratorów w tym jej przewodniczący Andrzej Martuszewicz.- Nie tylko w mojej, ale zapewne także w Państwa opinii, wydajnie i nowocześnie funkcjonująca kuratorska służba sądowa ma podstawowe znaczenie dla jakości i szybkości wykonywania orzeczeń sądowych, a tym samym dla postrzegania wymiaru sprawiedliwości przez obywateli jako sprawnego i kompetentnie wypełniającego swoje zadania – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.- Liczę na Państwa czynny udział w realizowanym aktualnie projekcie opracowania procedur współpracy pomiędzy kuratorami sądowymi i funkcjonariuszami Policji oraz wspólnego wypracowania rozwiązań mających na celu udzielanie wzajemnej pomocy i wymianę istotnych informacji pomiędzy tymi służbami – stwierdził Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w MS.Aktualnie trwają intensywne wspólne prace przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich rezultatem jest m.in. wypracowanie propozycji szczegółowych procedur nawiązywania i utrzymywania wzajemnej współpracy kuratorskiej służby sądowej oraz Policji w celu szybkiej i właściwej wymiany informacji oraz skutecznej reakcji lub koniecznego oddziaływania na osoby, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wyrazili także oczekiwanie, że kuratorzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyć będą w kontaktach z przedstawicielami samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, jak również z innymi organizacjami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności.
– Nowelizacja ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego poszerzyła krąg skazanych, którzy spełniają warunki wykonywania kary w tym systemie – przypomniał Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Liczę na znaczną aktywność kuratorskiej służby sądowej w realizacji zadań wynikających z tej ustawy – dodał.
W trakcie dzisiejszego spotkania z Krajową Radą Kuratorów Minister Krzysztof Kwiatkowski osobiście wręczył najwyższe resortowe odznaczenie kuratorowi Tomaszowi Łotoczce.
Minister podjął decyzję o odznaczeniu kuratora Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości już w lipcu tego roku.

To dzięki interwencji i profesjonalizmowi kuratora Tomasza Łotoczko w Katowicach udało się zakończyć dramat 35-letniej więzionej i maltretowanej kobiety. W trakcie niezapowiedzianej wizyty kuratora w domu oprawcy, kobieta dyskretnie przekazała mu kartkę z prośbą o ratunek. Kurator zachował się niezwykle profesjonalnie, nie budząc absolutnie żadnych podejrzeń oprawcy odebrał tę wiadomość, opuścił mieszkanie, po czym natychmiast także nie budząc niczyich podejrzeń powiadomił policję. Ta natychmiast wkroczyła do akcji. Zachowanie kuratora spotkało się nie tylko z podziwem policjantów, ale przede wszystkim z zakończeniem dramatu kobiety, której życie było poważnie zagrożone.
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, źródło: Strona internetowa MS

* * * * *

O karze ograniczenia wolności na spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości.


3 listopada 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 27 października 2010 roku odbyło się spotkanie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami samorządów terytorialnych, które zdominowane zostało tematyką dotyczącą kary ograniczenia wolności. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym Pan Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący.

2010.10.27 Spotkanie w MS 02 2010.10.27 Spotkanie w MS 2010.10.27 Spotkanie w MS 03

więcej

* * * * *