Come back „Zarysu metodyki …”


26 października 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Pragniemy poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się II wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”- pracy zbiorowej, pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

O książce tej pisaliśmy już podczas jej premiery (w grudniu 2007 roku), a od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić swój księgozbiór o tę ważną i cenną merytorycznie pozycję- właśnie nadarza się ku temu okazja.

Najechanie kursorem na stronę tytułową i kliknięcie lewym przyciskiem myszy przekierowuje do witryny wydawnictwa.

PUBLIKACJA DLA PRAKTYKÓW PRAWO KARNE Seria „Metodyki”
PP-Me-K Format: A5, oprawa twarda (148 x 212 mm), Stron 688
ISBN 978-83-7620-435-2
Cena 139 zł

Natalia Górska, Henryk Haak, Tadeusz Jedynak, Maria Kokorzecka-Piber, Łukasz Kwadrans, Wiesława Liszke, Andrzej Martuszewicz, Zofia Ostrihanska, Andrzej Rzepniewski, Krzysztof Stasiak, Teodor Szymanowski

ZARYS METODYKI PRACY KURATORA SĄDOWEGO

pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka

Wydanie 2, 2010

Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany.

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych.

Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego- spis treści

* * * * *