Apel Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej


8 października 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W porozumieniu z Panią Beatą Czarnecką- Dzialuk- członkiem Zarządu Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej zamieszczamy list otwarty, skierowany do wszystkich osób, które chciałyby udzielić poparcia dla działań na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ofiarom przemocy, w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

.

Treść listu, wraz z tłumaczeniem, dostępna jest po najechaniu kursorem na powyżej zamieszczoną miniaturę i kliknięciu lewym przyciskiem myszy.

Wszystkich, którzy chcieliby udzielić poparcia dla petycji, która zostanie skierowana do Parlamentu Europejskiego, bądź też wziąć udział w konsultacjach, związanych z pomocą ofiarom przemocy i przestępstw, zapraszamy do skorzystania z linków, zamieszczonych w treści listu.

* * * * *