Materiały z Konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia- teraźniejszość- przyszłość.


7 września 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Rok 2009 upłynął w podniosłej atmosferze jubileuszu 90- lecia kurateli sądowej w Polsce. Jego zwieńczeniem stała się konferencja, która w dniu 11 grudnia 2009 roku odbyła się w gmachu Sejmu RP, a której organizatorami były Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RPKomisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP we współpracy z Ministrem SprawiedliwościKrajową Radą Kuratorów.

Zanim chwile te pokryją się warstwą kurzu i przejdą do historii kurateli, pragniemy je przypomnieć udostępniając pisemne opracowanie „Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia- teraźniejszość- przyszłość”, opublikowane nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

Układ treści jest chronologiczny i zamknięty został w rozdziałach:

 • Otwarcie Konferencji. Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski.
 • Wystąpienie przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posła Ryszarda Kalisza.
 • Wystąpienie ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
 • Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza.
 • Wystąpienie poseł Beaty Kempy.
 • List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza.
 • Wręczenie odznaczeń państwowowych i resortowych.
 • Teodor Szymanowski, Znaczenie kurateli w realizacji polityki karnej w Polsce.
 • Stefan Lelental, Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego.
 • Marek Konopczyński, Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego.
 • Jarosław Utrat- Milecki, Etos pracy kuratora.
 • Dyskusja.
 • Aneks.
 • Pełna opracowanie w formacie PDF jest dostępne po najechaniu kursorem na stronę tytułową i kliknięciu lewym przyciskiem myszy.

  * * * * *