Książki autorstwa prof. Stefana Lelentala w Wydawnictwie CH Beck.


22 sierpnia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Wielokrotnie zamieszczaliśmy już na łamach naszej strony informacje o nowościach wydawniczych, które moga być interesujące dla naszej grupy zawodowej. Tym razem czynimy to z dodatkową przyjemnością i satysfakcją, gdyż o autorze prezentowanych pozycji, możemy powiedzieć, iż jest wieloletnim przyjacielem kuratorów sądowych i uczestnika wszystkich ważnych wydarzeń konferencyjnych związanych z Kuratorską Służbą Sądową.

Pan Profesor Stefan Lelental, gdyż o nim to właśnie mowa, jest autorem dwóch pozycji, które ukażą się nakładem Wydawnictwa CH Beck:

„Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz”

„Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6”.

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie Kodeksu karnego wykonawczego wyróżniające się niezwykłą praktycznością i dogłębną analizą prawną wszystkich przepisów. Każdy rozdział opatrzony jest obszerną literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i okręgowych. Komentarz uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, włącznie z nowelizacją wprowadzoną ustawą z 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą między innymi zmiany sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności, zasad wykonywania środka zabezpieczającego w postaci leczenia farmakologicznego sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Lelental S. Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz.- spis treści

Link do Księgarni CH Beck- Lelental S. Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz

System Prawa Karnego to dzieło naukowe, które w w jedenastu tomach przedstawia całość systemu polskiego prawa karnego. Autorzy– najwybitniejsi znawcom prawa karnego w Polsce, przeprowadzają w nim dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa. Jest to obszerny zbiór opracowań stanowiący doskonałą bazę wiedzy, prezentującej wszystkie szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, oraz dokonujących obiektwnej oceny polskiej legislacji karnej.

Link do Księgarni CH Beck- Lelental S. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6

* * * * *