Akcja zbierania środków zakończona.


28 kwietnia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

KRAJOWA RADA KURATORÓW

WARSZAWA

Warszawa, 25 kwietnia 2010 roku

Państwo Kuratorzy Okręgowi,
Delegaci do KRK
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie wszystkich poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy akcję zbierania funduszy na pomoc dla dziecka naszej tragicznie zmarłej koleżanki Pauliny – kuratora społecznego z Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Dzięki Waszej nieustającej gotowości do niesienia pomocy i wielkiej ofiarności zgromadziliśmy na ten cel niebagatelną kwotę.

Chociaż gorąco wierzyliśmy, że apel Prezydium Krajowej Rady Kuratorów spotka się z Waszym zrozumieniem i pozytywnym przyjęciem, to jednak tak pozytywna odpowiedź przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Piszemy te słowa z ogromnym wzruszeniem. Znowu daje się odczuć tę jedność i entuzjazm kuratorów, jakich doświadczaliśmy w dniu 27 lipca 2001 roku, kiedy Marszałek Sejmu RP ogłosił przyjęcie ustawy o kuratorach.

Wszystkim ofiarodawcom, kuratorom zawodowym i społecznym, sędziom, pracownikom socjalnym i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odpowiedzieli na nasz apel, pragniemy w imieniu kuratorskiej służby sądowej bardzo serdecznie podziękować. Zdaliśmy egzamin z wrażliwości i solidarności. To wielka sprawa. Prosimy o przekazanie słów podziękowania wszystkim uczestnikom akcji, wszystkim kuratorom.

Teraz pozostaje nam jeszcze jak najlepiej zagospodarować ten ogromny dar. O terminie i sposobie przekazania pieniędzy Rodzinie i Synowi Pani Pauliny Ozgi, po stosownych konsultacjach, poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Z wyrazami szacunku i kuratorskim pozdrowieniem

Za Prezydium

PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Kuratorów

Andrzej Martuszewicz

* * * * *