Szanujmy funkcjonariuszy publicznych


20 kwietnia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Zawód funkcjonariusza publicznego nie należy do najbardziej uwielbianych profesji – to fakt. Komornicy, kuratorzy, czy policjanci, mimo pełnienia kluczowej, choć trudnej roli pilnowania porządku w państwie, coraz częściej postrzegani są jako największe zło – kata i oprawcę. Negatywny wizerunek zawodu funkcjonariusza publicznego – coraz częściej stawia go w roli ofiary – to także fakt. Czy można tym zjawiskom zapobiec?

FUNKCJONARUSZ STAŁ SIĘ OFIARĄ

Kuratorzy, komornicy, czy policjanci wielokrotnie stawali się ofiarami napaści oraz aktów agresji (werbalnej i czynnej) ze strony obywateli – czy to dłużników, czy podopiecznych. W ostatnich tygodniach doszło jednak do eskalacji takich tragedii.

W dniu 16 marca br. doszło do zdarzenia nie mającego precedensu w ponad 90-letniej historii polskiej kurateli sądowej – dokonano brutalnego mordu na 28–letniej kobiecie, kuratorze społecznym, w czasie wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Funkcjonariuszka została zamordowana w trakcie realizacji orzeczenia sądu wydanego w imieniu i w majestacie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nas wszystkich.

Zaś 23 marca br. podczas akcji komorniczej dwóch policjantów zostało oblanych benzyną i podpalonych. Dłużnik wpadł w furię, gdyż komornik chciał wyegzekwować należny wierzycielowi dług – odebrać samochód. Funkcjonariusze policji doznali poparzenia rąk i twarzy – stan jednego nich wciąż jest poważny.

Takich tragedii było więcej… Według danych Komendy Głównej Policji, tylko w 2009 r. przestępcy zaatakowali 748 policjantów – 115 z nich odniosło ciężkie obrażenia. Począwszy od 1998 r. zginęło co najmniej 126 funkcjonariuszy. Ten bilans byłby większy, gdyby doliczyć poszkodowanych funkcjonariuszy wszystkich profesji.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

– Wizerunek komornika nigdy nie był najlepszy – nikt nie lubi ludzi, którzy każą mu spłacać jego długi. W poprawie „stereotypu” zawodu nie pomagają również filmy czy literatura, ani media. Wszędzie przewijają się negatywne skojarzenia z naszą profesją, a przecież to dzięki nam kobiety otrzymują należne im alimenty, przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania zapłaty za swe usługi – jednym słowem stoimy na straży respektowania litery prawa – powiedział Andrzej Kulągowski, Prezes Krajowej Rady Komorniczej. – Chcemy mieć możliwość pracy w godziwych i bezpiecznych warunkach. Tak, jak przedstawiciele innych zawodów – dodaje.

Środowiska funkcjonariuszy publicznych są głęboko poruszeni tymi dramatycznymi wypadkami. Dlatego zwracają się do władz o zapewnienie odpowiedniej ochrony przed podobnymi atakami.

– Oczekujemy od władz, że odpowiednio do powagi naszych zadań i pełnionej misji oraz ponoszonego ryzyka zostanie nam zapewniona odpowiednia ochrona przed takimi wypadkami – powiedział Andrzej Martuszewicz, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. – Zwracamy się też do przedstawicieli mediów, aby ich przekazy rzetelnie i kompetentnie informowały opinię publiczną o naszej roli i miejscu w polityce karnej państwa i w wymiarze sprawiedliwości – apeluje.

PROSIMY „SZANUJCIE FUNKCJONARIUSZA”

Organizacje zawodowe: Krajowa Rada Komornicza, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów i Krajowa Rada Kuratorów zwracają się z apelem do mediów o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszom na służbie. Jest to możliwe, dzięki informowaniu ludzi o roli jaką pełni w społeczeństwie m.in. komornik, policjant czy kurator. Jednocześnie organizacje proszą o poszanowanie sfatygowanego już wizerunku zawodu funkcjonariusza publicznego.

– Nie pracujemy, aby uprzykrzyć komuś życie, ale realizujemy wyroki sądów. Jako urzędnicy państwowi jesteśmy jednym z trybików, dbających o porządek w naszym państwie. Co by się stało z gospodarką, gdyby dłużnicy mogli pozostać bezkarni? – pyta retorycznie Kulągowski.
Zawód funkcjonariusza publicznego, jako wykonawcy orzeczeń sądów, nie powinien łączyć się tylko i wyłącznie z negatywnymi konotacjami. Policjant nie tylko „wlepia” mandaty, ale przede wszystkim dba o ochronę obywateli i codzienne respektowanie przez nich prawa. Działania kuratora nie kończą się tylko na „odebraniach” dzieci od rodziców lub opiekunów – głównie wykonuje on czynności na rzecz ochrony dobra dzieci, rodzin i często poszkodowanych przestępstwem. Najwięcej działań kuratorskich skierowanych jest zaś dla ochrony społeczeństwa poprzez kontrolowanie skazanych przebywających na wolności. Komornik natomiast stara się odzyskać długi, których wierzyciel nie mógł wyegzekwować drogą polubowną. Komornicy m.in. walczą o wyegzekwowanie alimentów, czy o zapłatę za wykonane usługi.

– Nie prosimy o laurkę naszych zawodów, ale o pokazanie, że nie jesteśmy „złem tego świata”. Wykonujemy ciężką i odpowiedzialną pracę – w zamian prosimy o szacunek i obiektywne przedstawienie także drugiej strony medalu – podkreśla Martuszewicz.

* * * * *