Oferta szkoleniowa Studium Profilaktyki Społecznej w Krakowie


30 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Studium Profilaktyki Społecznej w Krakowie- logo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Studia Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Oferta jest adresowana do zawodowych kuratorów sądowych i obejmuje szereg praktycznych zagadnień, związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych i rodzinnych, jak również tematykę pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, pozyskiwanych przez zawodowego kuratora sądowego w ramach czynności służbowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 740 złotych i obejmuje noclegi, pełne wyżywienie, oraz dodatkowe atrakcje. Kadrę szkoleniową stanowią osoby reprezentujące najważniejsze instytucje państwowe i samorządowe, takie jak np.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądy Okręgowe, Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Najwyższą Izbę Kontroli, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuraturę, Policję, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie i inne.

Szczegółowe informacje o zakresie tematyki szkolenia, zapleczu logistycznym, oraz certyfikatach potwierdzających uczestnictwo w nim, znajdują się w poniżej zamieszczonych ulotkach informacyjnych organizatora. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą także pobrać karty zgłoszeniowe.

2010.05.09- 13 Kuratela sądowa w praktyce, Jurata- informacja organizatora

2010.05.09- 13 Kuratela sądowa w praktyce, Jurata- karta zgłoszeniowa

2010.06.23- 26 Kuratela sądowa w praktyce, Międzyzdroje- informacja organizatora

2010.06.23- 26 Kuratela sądowa w praktyce, Międzyzdroje- karta zgłoszeniowa

* * * * *