Możesz zadecydować o 1% Twojego podatku


9 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Tradycyjnie już w okresie rozliczeń podatkowych prezentujemy stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego, których działalność rekomendowana jest przez kuratorów sądowych, bądź też z innych względów są one bliskie naszej grupie zawodowej. Niektóre spośród nich, poza ulotką dotyczącą prośby o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku, załączyły także rekomendacje od współpracujących z nimi kuratorów, bądź teksty zredagowane przez swych przedstawicieli. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o konstruktywne zagospodarowanie 1% podatku dochodowego.


Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, Kluczbork

Hospicjum ziemi kluczborskiej- ulotka 2010

Środki zebrane z akcji 1% z roku ubiegłego zdeponowaliśmy na lokacie w banku. Mając cały czas nadzieję na utworzenie tego wymarzonego hospicjum zwróciliśmy się do burmistrza Kluczborka z prośbą o pomoc. Zaproponowano nam natychmiast budynek po byłej szkole podstawowej w Smardach Górnych pod Kluczborkiem. Po wizytacji zarządu Stowarzyszenia podjęto decyzje o możliwości ulokowania w nim hospicjum stacjonarnego. Na wniosek burmistrza, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu w formie darowizny wspomnianego budynku. Zaufanie burmistrza i radnych do nas a także posiadanie na własność tego budynku, czyni z nas bardzo atrakcyjnego partnera dla sponsorów i darczyńców.
Tak więc sytuacja od ubiegłego roku zmieniła się, ale na korzyść dla nas, a tym samym dla chorych. Mamy już projekt architektoniczny, pozwolenie budowlane i pierwsze oferty firm które na wiosnę wchodzą z pracami.
Tegoroczny 1% będzie dla nas ogromnie ważny. Liczy się każda złotówka. Koszt remontu i adaptacji budynku to 2 400 000 zł. Dlatego też tak ważne jest dla nas mieć takich Przyjaciół, którzy w tym czasie pamiętają o nas.
Jeszcze raz z całego serca dziekuję.
Z pozdrowieniami

Sławomir Kołecki

Wizualizacja- hospicjum stacjonarne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”, Szczecin

Stowarzyszenie nasze działa formalnie od 2001 roku. Oprócz realizowania działań z zakresu profilaktyki, edukacji, wydawnictw od kilku lat zajmujemy stanowisko w sprawach dotyczących porządku publicznego i reprezentujemy interesy różnorodnych grup społeczno-zawodowych. W ostatnim czasie szeroko zajęliśmy się problematyką kuratorów zawodowych. W tym celu organizowaliśmy zajęcia o charakterze terapeutycznym, a także występowaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie stosownych decyzji, mających na celu usprawnienie kurateli, podwyższenie zarobków, zwiększenie liczby etatów.
W związku ze zbliżającym się obowiązkiem rozliczenia podatku za rok 2008 ZAPRASZAMY do przekazywania na rzecz naszej organizacji 1% podatku. Wystarczy podać nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO „STRICTE”
i numer KRS: 0000020938
Więcej informacji na stronie internetowej. Zapraszamy także na portal opiniotwórczy.
Zapraszamy- Zarząd Stowarzyszenia

Fundacja Sławek, Radio „Off”, Warszawa

Szanowni Państwo,Fundacja „Sławek” jest jedną z niewielu organizacji udzielających kompleksowej pomocy osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, przebywającym w zakładach karnych a także byłym skazanym i ich rodzinom. Wierzymy, że większość z nich trafiła w miejsce odosobnienia w wyniku własnych słabości, patologicznego środowiska w którym się wychowały a także, a może przede wszystkim popełniały przestępstwa nie mając świadomości, że są osobami uzależnionymi od alkoholu czy narkotyków. Nasza praca polega w dużej mierze na niwelowaniu czynników, które doprowadziły skazanych do popełniania przestępstw. Jako jedni z nielicznych staramy się podejść indywidualnie do każdego przypadku, oferując pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną i szkoleniową. Podejmujemy także działania zmierzające do integracji środowisk osób skazanych z niepełnosprawnymi, studentami i pracownikami innych organizacji pozarządowych. Od 2000 roku bierzemy udział w corocznej Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę. Skazani uczestniczą w niej jako opiekunowie osób niepełnosprawnych. Szeroko promujemy wolontariat. Naszym ostatnim sukcesem jest projekt rozwojowy „Pomóżmy Afryce” w ramach którego grupa skazanych spędziła 6 miesięcy w masajskiej wiosce Maji Moto w Kenii pomagając w budowie szkoły podstawowej. Efekty tej misji przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, a zmiany jakie dokonały się w uczestnikach projektu utwierdzają nas w przekonaniu, że w każdym człowieku tkwi olbrzymi potencjał dobra i miłości…Z dumą oznajmiamy, że od 2008 roku Fundacja „Sławek” uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się w roku 2009 mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji. Teraz wspólnie z Państwem możemy zmieniać świat na lepszy…

Z poważaniem
Zespół Fundacji „Sławek”

Fundacja Academia Iuris, Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo “Koło” w Suwałkach

Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń”, Racibórz

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Pro Familia”, Kraków

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Sosnowcu

Zamiast wielu słów- krótki reportaż

* * * * *