Oferta szkoleniowa Studium Profilaktyki Społecznej w Krakowie


30 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Studium Profilaktyki Społecznej w Krakowie- logo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Studia Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Oferta jest adresowana do zawodowych kuratorów sądowych i obejmuje szereg praktycznych zagadnień, związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych i rodzinnych, jak również tematykę pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, pozyskiwanych przez zawodowego kuratora sądowego w ramach czynności służbowych.

więcej

* * * * *

Nie tylko słowa.


25 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Cóż znaczy być solidarnym?
Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka.
Nikt nie jest samotną wyspą.
Jesteśmy zespoleni nawet wtedy,
gdy tego nie wiemy.

(J. Tischner, Etyka Solidarności)

Niepojęty bezsens zbrodni, dokonanej na naszej Koleżance dotknął nas wszystkich. Słowa żalu, złości, smutek, gniew … to już przeszliśmy i choć nie pozostało za nami, nadal tkwiąc w zakamarkach duszy, to nadszedł czas, aby słowa zamienić na czyny.

Nasza Koleżanka pozostawiła męża i 4 letniego syna. Jej rodzina poniosła niewyobrażalną i niepowetowaną stratę. Jako środowisko czujemy się zobowiązani do wyrażenia naszej solidarności z tymi, którzy zostali osieroceni wskutek tego dramatycznego zdarzenia. Wyrazem tej solidarności niechaj będzie zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy rodzinie Ś.p. Pauliny Ozgi.

Informacja o podjętej inicjatywie przekazana została do wszystkich Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce i wyrażamy głębokie przekonanie, iż spotka się z szerokim odzewem. Poniżej zamieszczamy informację o numerze konta, na który można dokonywać wpłat.

Informacja o numerze konta

Apel Kuratorów Okręgowych z Słupska i Gdańska

Pismo przewodnie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

* * * * *

Bez słów, ostatnie pożegnanie- Imbramowice, 20 marca 2010 roku.


21 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Ś.p. Paulina Ozga

Kościół parafialny Delegacja ZKSS SO Słupsk Przewodniczący KRK Kondukt żałobny Kuratorzy

Na cmentarzu 01 Na cmentarzu 02

Na cmentarzu 03 Grób W skupieniu i żalu

Rany miłosierdzia

Zdjęcia: Tadeusz Matwijewicz

* * * * *

Cześć Jej pamięci.


19 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Pożegnanie Pani Pauliny

* * * * *

Fundacja „Stricte”- zaproszenie do udziału w szkoleniu


10 marca 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Fundacja „Stricte” ze Szczecina zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu diagnozy środowiskowej. Oferta szkoleniowa adresowanajest przede wszystkim do pracowników socjalnych, kuratorów i policjantów.

więcej

* * * * *

Następna strona »