Zagadnienia resocjalizacji- terapia alternatywna


16 lutego 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Pragniemy zaprezentować pozycję autorstwa Pani Anetty Jaworskiej, pod tytułem Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jaworska A., Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej

Wśród zawartych tam treści można znaleźć koncepcje postępowania ze sprawcami przestępstw w zakładach karnych, wpisujące się w nurt resocjalizacji wielopłaszczyznowej, uwzgledniającej moralny i psychiczny rozwój więźnia, przebywajacego w zakładzie karnym.

Pedagogika resocjalizacyjna, będąc jednocześnie dyscypliną praktyczną, domaga się przede wszystkim efektów działań wychowawczych. Trudno znaleźć drugą taką dyscyplinę pedagogiczną, w której te efekty byłyby tak trudne do przewidzenia i w tak trudny sposób osiągalne. Szczególny brak efektywności przypisywany jest resocjalizacji penitencjarnej. Wszystko to powoduje, że pedagogika resocjalizacyjna domaga się ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami nauk. Dlatego własne rozważania teoretyczne postanowiłam osadzić nie tylko w kontekstach teorii pedagogicznych, ale także mających swe źródło w filozofii, socjologii i psychologii. W rozważaniach ujętych w tej pracy wychodzę od nurtów filozoficznych, czerpiąc najwięcej z fenomenologii i egzystencjalizmu.

Anetta Jaworska (z Wstępu)

Informacje na stronie Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

* * * * *