Zagadnienia resocjalizacji nieletnich w ujęciu naukowym


24 stycznia 2010 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się praca badawcza Pana Roberta Opory pod tytułem „Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Recenzentem pracy był Pan prof. Marek Konopczyński, a w części opisowej obejmuje ona swym zakresem teorie istotne dla współczesnej resocjalizacji nieletnich. Ze względu na to, może ona zainteresować kuratorów sądowych, pracujących z tą właśnie kategorią osób, bądź to sprawców czynów karalnych, bądź zagrożonych demoralizacją.

Opora R. Ewolucja niedostosowania społecznego- spis treści 01

Opora R. Eweolucja niedostosowania społecznego- spis treści 02

Osoby zainteresowane nabyciem tej pozycji mogą składać zamówienia za pośrednictywem poczty elektronicznej, podając dane teleadresowe i kierując je na adres: stenia@gnu.univ.gda.pl

* * * * *