Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


6 grudnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ofertę szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim do absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) lub absolwentów innych równoważnych szkoleń w tym obszarze (obejmujących minimum 100 godzin). Kurs o charakterze zaawansowanym pozwoli doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie:

 • przeprowadzania interwencji w rodzinie z problemem przemocy,
 • pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,
 • uwzględniania wraz z problemem przemocy takich problemów jak uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie itd.,
 • pracy z dziećmi dotkniętymi problemem przemocy,
 • prowadzenia grup radzenia sobie z problemem przemocy.
 • Szkolenie odbywało się będzie w małych grupach warsztatowych (nie większych niż piętnastoosobowych), a pełny kurs obejmuje sześć sesji czterodniowych (jedna sesja w miesiącu), łącznie 240 godzin.

  Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

  Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną (do pobrania poniżej). Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 3 000 złotych, natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja „ETOH”.

  Wypełniony formularz zgłoszenia można wysłać za pośrednictwem

  poczty e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
  Poczty Polskiej na adres:
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP
  02 – 121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13

  faksem:
  tel/fax. (22) 824-25-01 lub (22) 823-96-64.

  Szczegółowe informacje na temat zawartości każdej z sesji, ich terminów, oraz informacji jakie należy przedstawić dla potrzeb obowiązkowych superwizji, jak również warunków kwalifikacji, dokonywania płatności itp. uwzględnione zostały w informacji organizatora.

  W sprawach organizacyjnych informacji udziela Pani Anna Ulatowska, natomiast Kierownik szkolenia Pan Piotr Antoniak odpowiada za jego stronę merytoryczną (kontakt telefoniczny pod powyżej wskazanymi numerami telefonów).

  ankieta kwalifikacyjna

  * * * * *