O mediacjach raz jeszcze- szkolenie i propozycje nowych rozwiązań.


14 listopada 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Przedstawiamy ofertę szkoleniową ośrodka mediacyjnego „mediatorzy.pl” w Warszawie (dawna Klinika Konfliktu). Jest to ośrodek zrzeszający praktyków z wieloletnim stażem, pionierów w prowadzeniu i upowszechnianiu mediacji w Polsce. Jak co roku, ośrodek zaprasza do uczestnictwa w stugodzinnym szkoleniu wartsztatowym.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykorzystywania procedury mediacji i warsztatu mediatora w pracy z rodzinami. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie i doskonalenie podstawowych i zaawansowanych technik mediacji, nabycie umiejętności strategicznego myślenia w mediacji, stworzenie możliwości odnalezienia własnego stylu mediowania oraz odkrycie własnego potencjału i ograniczeń w pełnieniu roli mediatora. Uczestnicy otrzymują również bogaty zestaw materiałów szkoleniowych stanowiących kompendium wiedzy na temat praktyki mediacji.

Szkolenie obejmuje 100 godzin zegarowych i jest realizowane w trakcie pięciu zjazdów weekendowych, z których każdy trwa 20 godzin (piątek 6 h,sobota 8 h, niedziela 6 h). Terminy zjazdów rozpoczynających szkolenie wyznaczone zostały w dniach:

22-24 stycznia 2010 roku

19-21 lutego 2010 roku

19-21 marca 2010 roku

16-18 kwietnia 2010 roku

14-16 maja 2010 roku.

Koszt szkolenia wynosi 2 500 złotych, a ilość miejsc jest ograniczona. Kompleksowe informacje na temat proponowanego szkolenia można znaleźć w informacji organizatora, a także w witrynie internetowej mediatorzy.pl.

Mediacje zostały umocowane w polskim systemie prawnym, jednakże nadal wykorzystywane są w niewielkim zakresie. Powstał projekt ustawy o mediacjach przygotowany przez Zespół ekspertów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerze Sprawiedliwości. Udostępniamy tekst projektu ustawy, który zostanie poddany konsultacjom społecznym i stał się przedmiotem obrad I Krajowego Kongresu Mediatorów.

* * * * *