Konferencja „Przemoc w rodzinie- system i ludzie”


20 października 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP organizuje Konferencję edukacyjno- szkoleniową „Przemoc w rodzinie – system i ludzie”, która w dniach od 03 listopada do 05 listopada 2009 roku odbędzie się w Dębem. Oferta uczestnictwa w konferencji skierowana jest do wszystkich osób, którym z racji wykonywanego zawodu, pełnionych funkcji, czy też prowadzonej działalności szczególnie bliska jest tematyka przeciwdziałania przemocy.

Tematem przewodnim konferencji jest tematyka związana z wdrożeniem zapisów nowelizacji ustawy oraz podnoszeniem kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z ważnych aspektów konferencji jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy członkami zespołów interdyscyplinarnych z całej Polski.

Poniżej zamieszczamy pliki, zawierające:

 • Program konferencji
 • Opis warsztatów
 • Kartę zgłoszeniową
 • .

  Oryginalny tekst oferty konferencyjnej dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej z załączoną kopią odcinka uiszczenia opłaty konferencyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2009 roku.

  W sprawach, związanych z konferencją, ewentualne zapytania kierować można do:

  Pani Anny Ulatowskieja.ulatowska@niebieskalinia.pl,
  Pani Magdaleny Szczesnejm.szczesna@niebieskalinia.pl ,
  także korzystając z połączeń telefonicznych z numerami:
  (022) 823 96 64, (022) 824 25 01.

  * * * * *