16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć


20 października 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Pragniemy poinformować, iż w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2009 roku rozpoczyna się kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” koordynowana przez Fundację Autonomia z Krakowa. Wybór dat realizacji przedsięwzięcia nie jest przypadkowy i z jednej rozpoczyna się ono Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W trakcie realizacji projektu Fundacja Autonomia wraz z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej udostępniają publikacje będące w zasobach obu organizacji, dotyczące dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, jak również oferuje możliwość uczestniczenia w szkoleniach „WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt”, warsztatach, spotkaniach dyskusyjnych, projekcjach filmowych i przedstawieniach teatralnych.

Osoby zainteresowane bardziej aktywnym włączeniem się do kampanii mogą zapoznać się z informacjami, zamieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Autonomia.

Kontakt z koordynatorami akcji można nawiązać za pośrednictwem poczty e-mail: fundacja@autonomia.org.pl , oraz telefonicznie: 515 476 659.

* * * * *