Jubileusz niejedno ma imię.


16 października 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Plakat 90 lecie 01 Plakat 90 lecie 02

Przywyczailiśmy już osoby odwiedzające naszą stronę, iż w roku bieżącym, ze względu na jubileusz 90-lecia kurateli sądowej, prezentujemy relacje z uroczystych okręgowych zgromadzeń kuratorów. Jednakże tym razem, choć mowa będzie o okręgowym zgromadzeniu kuratorów (jak najbardziej uroczystym i jak najbardziej połączonym z jubileuszowymi uroczystościami) zabraknie długich list zaproszonych gości, personaliów VIP-ów, szczegółowych relacji i wszystkiego tego, co mieliśmy już możliwość zobaczyć.

Chcielibyśmy natomiast pokazać finalny efekt ciekawej inicjatywy kuratorów okręgu gliwickiego, gdzie przeprowadzony został Konkurs na plakat z okazji 90-lecia kurateli sądowej w Polsce. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Okręgu gliwickiego w dniu 14 października 2009 roku, a werdyktem komisji konkursowej palma pierwszeństwa przypadła w udziale Panu Dariuszowi Kralce- kuratorowi zawodowemu Sądu Rejonowego w Gliwicach, który uhonorowany został nagrodą, wręczoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

* * * * *