Uroczyste XI Zgromadzenie okręgowe kuratorów zawodowych okręgu płockiego (jubileusz 90- lecia kurateli sądowej w Polsce)


13 października 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 22 września 2009 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego odbyło się XI Zgromadzenie Kuratorów Okręgu płockiego połączone z jubileuszowymi obchodami 90- lecia kurateli sądowej w Polsce. Wśród zaproszonych gości, którzy swą obecnością uświetnili tę uroczystość znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, oficjele reprezentujący Sąd Okręgowy w Płocku i poszczególne sądy rejonowe wchodzące w skład tego okręgu, jak również przedstawiciele służby więziennej, oraz policji i szeregu instytucji, z którymi kuratorzy współpracują wykonując swe codzienne obowiązki i zadania.

2009.09 Płock 01

Za prezydialnym stołem zasiedli:

 • Pani Halina Mieszkowicz– Prezes Sądu Okręgowego w Płocku
 • Pani Zofia Klicka– Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Płocku
 • Pani Katarzyna Pawlicka– Sędzia z DWOiP MS
 • Pan Mirosław Koźlakiewicz– Poseł Sejmu RP
 • Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący KRK
 • Pan dr Tadeusz Jedynak– Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku (ekspert KRK)
 • Pan Włodzimierz Bronowski– delegat KRK okregu płockiego.
 • 2009.09 Płock 02

  Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00, a wśród zaproszonych gości znaleźli się: były Prezes Sądu Okręgowego w Płocku- Pan Władysław Urbański, ks. prof. Michał Grzybowski, Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku- Pan mjr Marek Różański, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku- Pan Mariusz Krzyżaniak, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka- Pani Magdalena Samoraj. Zasadniczą część zgromadzenia otworzyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy w treści swych przemówień odnieśli się do zagadnień obejmujących zadania realizowane przez zawodowych kuratorów sądowych, aktualny stan kurateli na terenie kraju i na gruncie lokalnym.

  Uroczyste zgromadzenie stało się również świetną okazją do uhonorowania emerytowanych kuratorów zawodowych i podziękowania dla nieocenionych, lecz często niedocenianych, społecznych kuratorów sądowych. Wręczenie pamiątkowych dyplomów było nie tylko miłym gestem, ale również wyrazem uznania za osiągnięcia na polu resocjalizacji. Wyróżnienia nie ominęły również czynnych kuratorów zawodowych szczególnie aktywnych i zaangażowanych w wykonywanie obowiązków zawodowych.

  2009.09. Płock 03

  Obchodom towarzyszyły wydarzenia kulturalne: wystawa archiwaliów, przygotowana przez Pana Władysława Mocka- Kierownika ZKSS w Mławie i koncert chóru Vox Juventusis Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pod dyrekcją Pana Roberta Majewskiego, który zakończył uroczystości jubileuszowe.

  2009.09. Płock 04

  Zgromadzenie zostało poprzezdzone szkoleniem na temat problemów w pracy z osobami uzależnionymi, które w dniu 21 września 2009 roku poprowadził prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Fundacji Pedagogium w Warszawie, a edukacyjnego wymiaru dopełniły wykłady Pani SSR. Małgorzaty Zdanowicz na temat procedury odebrania dziecka, podlegającego władzy rodzicielskiej, oraz Pana SSO Grzegorza Macuga, który omówił nowatorskie i świeżo wdrożone rozwiązania, dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

  2009.09 Płock 05

  Z rozległą i szczegółową relacją z tej uroczystości, zredagowaną przez Panią Dorotę Papieżyńską, można zapoznać się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku, korzystając z zamieszczonego linku.

  * * * * *