Posiedzenie Komisji nadzwyczanej Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach


13 października 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej prezentujemy fragmenty Biuletynu nr 2635/VI z obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Z pełnym zapisem posiedzenia komisji można zapoznać się poprzez skorzystanie z linków, zamieszczonych pod publikacją (strona internetowa Sejmu RP, biuletyn w pliku PDF).

Mówcy:

 • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka
 • Przewodniczący poseł Stanisław Chmielewski /PO/
 • Legislator Tomasz Czech
 • Poseł Marian Filar /DKP_SD/
 • Poseł Grzegorz Karpiński /PO/
 • Poseł Beata Kempa /PiS/
 • Zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Wojciech Kłosiński
 • Przewodniczący poseł Jerzy Kozdroń /PO/
 • Legislator Grzegorz Kozubski
 • Stały ekspert Komisji Piotr Kruszyński
 • Krajowy konsultant w zakresie seksuologii Zbigniew Lew-Starowicz
 • Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz
 • Poseł Witold Pahl /PO/
 • Poseł Stanisław Pięta /PiS/
 • Legislator Piotr Podczaski
 • Poseł Stanisław Rydzoń /Lewica/
 • Poseł Małgorzata Sadurska /PiS/
 • Zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno–Prawnego w MS Grażyna Stanek
 • Naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Szafrański
 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 • Poseł Józef Zych /PSL/
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, obradująca pod przewodnictwem posłów: Jerzego Kozdronia (PO), przewodniczącego Komisji, i Stanisława Chmielewskiego (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

  – rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o:

  – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy– Kodeks postępowania karnego, ustawy– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji (druk nr 1276),

  – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1394),

  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1289),

  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1021),

  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1288),

  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1465);

  – rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy– Kodeks karny wykonawczy (druki nr 2186 i 2075),

  – podjęcie przez Komisję uchwały w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie połączenia druku 2178 do wspólnego rozpatrzenia z drukami 1925 i 1466,

  – podjęcie przez Komisję uchwały w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie połączenia druku 2115 do wspólnego rozpatrzenia z drukiem 1854,

  – podjęcie przez Komisję uchwały w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie połączenia druku 1667 do wspólnego rozpatrzenia z drukiem 2116.

  W posiedzeniu udział wzięli: Zbigniew Wrona podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, Tomasz Szafrański naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Grażyna Stanek zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno–Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Andrzej Martuszewicz przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Zbigniew Lew-Starowicz krajowy konsultant w zakresie seksuologii, Joanna Agacka-Indecka prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Wojciech Kłosiński zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego.

  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Sylwia Chojecka i Agnieszka Grybska– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Tomasz Czech, Grzegorz Kozubski, Piotr Podczaski i Katarzyna Skoczek – legislatorzy z Biura Legislacyjnego, Andrzej Sakowicz – specjalista z Biura Analiz Sejmowych oraz Piotr Kruszyński stały ekspert Komisji.

  (…)
  Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz:
  Panie przewodniczący. Szanowna Komisjo. W pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować za możliwość uczestniczenia w pracach podkomisji. Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Filarowi za wspaniałą intelektualną grę, która nas wszystkich bardzo wiele nauczyła. Dziękuję serdecznie paniom i panom posłom za okazaną życzliwość. Dziękuję także Ministrowi Sprawiedliwości za zmiany, które zostały wprowadzone w trakcie prac tej Komisji.
  Chciałbym także prosić o powrócenie do art. 58 i zastanowienie się nad nim. Chcielibyśmy prosić o przywrócenie § 2a, który brzmiałby następująco: „Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem, o którym mowa w art. 35 § 1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.” Wówczas § 3 otrzymałby następujące brzmienie: „jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat 2, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. Karę ograniczenia wolności orzeka się w miesiącach i latach.”
  Panie przewodniczący. Wysoka Komisjo. Chciałbym powiedzieć, że w wypadku kary grzywny taki przepis już funkcjonuje. Doświadczenia kuratorów za tym przemawiają. Jeździłem ostatnio po Polsce i sprawdzałem ilości orzeczonych kar ograniczenia wolności, w przypadku gdy skazany ze względu na stan zdrowia nie powinien tej kary odbywać. W postępowaniu nakazowym sędziowie nie widzą oskarżonego, a w dalszej fazie postępowania skazanego. Powoduje to, że bardzo często orzekają kary, pomimo ciężkiego kalectwa oskarżonego. Powoduje to, że kurator na wiele miesięcy zostaje terapeutą takiego skazanego.
  Wysoka Komisjo, chciałbym zaznaczyć, że spraw tego typu jest od 10 do 20% w zależności od zespołu. Wynika z tego, że nie są to sprawy incydentalne. Jeżeli dobrze pamiętam, pan minister popierał tę poprawkę. Są to bardzo ważne zmiany, które będą miały wpływ na wykonywanie obowiązków przez kuratorów. Zależy nam, żeby wykonywać te obowiązki sprawnie. Brak tego przepisu znacznie utrudnia nam sprawne wykonywanie tych obowiązków. Dziękuję bardzo.

  Przewodniczący poseł Jerzy Kozdroń (PO):
  Dziękuję bardzo. Prawda jest taka, że te artykuły były przedmiotem rządowej inicjatywy ustawodawczej. Podkomisja nie przyjęła tej inicjatyw. Stało się tak m.in. na skutek sugestii niektórych zaproszonych gości. Rozumiem, że kuratorzy uważają, iż ten przepis powinien wrócić do tej nowelizacji. Ten przepis w jednoznaczny sposób będzie wskazywał sadowi, kiedy tej kary ograniczenia wolności nie należy orzekać. Bardzo proszę, pan minister Wrona.

  Podsekretarz stanu w MS Zbigniew Wrona:
  Oczywiście popieram to, o czym mówił pan przewodniczący. Rzeczywiście był to przedmiot inicjatywy rządowej. Nie ma sensu orzekać tej kary w sytuacjach, gdy ona jest całkowicie nieracjonalna ze względu na sytuację oskarżonego. Jednak dla mnie ważniejsza jest kwestia związana z § 3. Jedną z głównych intencji projektu dotyczącego przepisów karnych było rozszerzenie możliwości stosowania kary ograniczenia wolności. To był bardzo ważny motyw tej nowelizacji. Dlatego bardzo bym prosił Komisję o pochylenie się nad tym problemem i zachowanie § 3, który przewiduje, że taka kara ograniczenia wolności orzeczona zamiast kary pozbawienia wolności, może wynosić nie rok, ale nawet do 2 lat. To jest bardzo ważne, ponieważ to rozszerza możliwość stosowania kary ograniczenia wolności.

  Przewodniczący poseł Jerzy Kozdroń (PO):
  Rozumiem. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma więcej uwag, to za państwa zgodą zaproponujemy przywrócenie tego przepisu. Czy to trzeba zgłaszać w formie poprawki?

  Legislator Piotr Podczaski:
  Trzeba

  Przewodniczący poseł Jerzy Kozdroń (PO):
  Rozumiem. W związku z tym zgłaszam poprawkę polegającą na przywróceniu treści art. 58 § 2a, § 3 oraz na uchyleniu w pkt c) § 4 w dotychczasowej rządowej wersji.
  Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Komisja przyjęła poprawkę. Czyli pkt 13 mamy załatwiony. (…)

  Link do strony internetowej Sejmu RP.
  Biuletyn nr 2635/VI (PDF)

  * * * * *