Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień- oferta Stowarzyszenia „Stricte”.


26 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” ze Szczecina zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia dotyczyć będą wykorzystania zajęć artystycznych w profilaktyce uzależnień, oraz diagnozy i pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Termin realizacji zajęć warsztatowych przewidziany został na październik i listopad bieżacego roku (w kilku grupach).

Szczegółowe informacje na temat warsztatów, w tym terminy i miejsce ich realizacji, osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie znajdą w ulotkach informatora, zamieszczonych pod niniejszą notką.

Akces do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych można nadsyłać za pośrednictwem poczty e-mail, oraz tradycyjną korespondencją (zgłoszeń należy dokonywać na udostępnionym druku kwestionariusza).

Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem i pocztą na adres:

e-mail: stricte.szn@gmail.com z dopiskiem WARSZTATY
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”
Aleja Wyzwolenia 31/22, 70-531 Szczecin

Wykorzystanie działań artystycznych w profilaktyce uzależnień- informacja.

Diagnoza i pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych- informacja.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

* * * * *