Metodyka pracy kuratora sądowego- następna edycja studiów podyplomowych.


12 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Rozpoczyna się nabór na kolejną już edycję studiów podyplomowych „Metodyka pracy kuratora sądowego”. Realizacja tego przedsięwzięcia jest efektem wspólnych działań i dobrej współpracy kadry naukowej Uniwersytetu WarszawskiegoKrajową Radą Kuratorów.

Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć, iż podręcznik dla studentów studiów zaocznych powstawał wskutek wysiłku intelektualnego przedstawicieli środowiska kuratorkiego, a dotychczas absolwentami studiów podyplomowych dla zawodowych kuratorów sądowych zostało 120 osób. Jesteśmy pewni, iż po zakończeniu kolejnej edycji liczba ta wzrośnie.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje, które będą przydatne dla pragnących pogłębić i usystematyzować posiadaną wiedzę.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

„Metodyka pracy kuratora sądowego”

Sekretariat:

00-721 Warszawa,
ul. Podchorążych 20, pokój 54
tel/fax: (022) 553 07 45
e-mail: kuratorzy@ipsir.uw.edu.pl

Sekretariat czynny w każdą środę oraz w sobotę w terminach zjazdów.

Organizator:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Adresat:

Kadra kierownicza oraz zawodowi kuratorzy sądowi legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, zamierzający podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Cel:

Celem głównym Studiów jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji zadań zawodowego kuratora sądowego, również na kierowniczych stanowiskach, w zakresie wybranych zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa.

Zakres tematyczny:

Elementy psychologii klinicznej, charakterystyka wybranych problemów społecznych, metodyka pracy resocjalizacyjnej i wychowawczo-korekcyjnej, diagnostyka pedagogiczno-psychologiczna, podstawy prawne pracy kuratora sądowego oraz organizacja i zarządzanie w sądownictwie.

Organizacja i czas trwania:

Studia obejmują 150 godzin dydaktycznych prowadzonych w trybie zaocznym. Trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dziesięciu 2-dniowych sesji (piątek, sobota).

Szczegółowe warunki rekrutacji:

Od kandydatów na studia będą wymagane następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia;
2. życiorys (z podaniem przebiegu pracy zawodowej i uzasadnieniem chęci podjęcia studiów podyplomowych);
3. 1 zdjęcie;
4. odpis dyplomu magisterskiego;

Rekrutację prowadzi IPSiR UW. Termin składania wymaganych dokumentów do 30 września 2009 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Planowane rozpoczęcie zajęć – listopad 2009 roku.

Szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie www.ipsir.uw.edu.pl
Zakładka „studia podyplomowe”.

* * * * *