Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji na temat agresji w szkole.


4 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie organizuje w dniu 20 listopada 2009 roku Konferencję naukową na temat „Agresja w szkole. Rozwiązania sysytemowe”. Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do udziału w niej również do przedstawicieli środowiska kuratorów sądowych.

Wydaje się, iż oferta w szczególny sposób zainteresować może kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, którzy z racji wykonywanych czynności służbowych posiadają posiadają szerokie spektrum praktycznych informacji, związanych z przedmiotem konferencji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji powinny przesyłać zgłoszenia uczestnictwa w niej, na adres: konferencja_o_agresji@poczta.wsptwp.eu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2009 roku.

Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia witryny internetowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, oraz zapoznania się z tekstem zaproszenia, zredagowanego przez organizatorów konferencji.

* * * * *