Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień- oferta Stowarzyszenia „Stricte”.


26 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” ze Szczecina zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia dotyczyć będą wykorzystania zajęć artystycznych w profilaktyce uzależnień, oraz diagnozy i pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Termin realizacji zajęć warsztatowych przewidziany został na październik i listopad bieżacego roku (w kilku grupach).

więcej

* * * * *

Metodyka pracy kuratora sądowego- następna edycja studiów podyplomowych.


12 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Rozpoczyna się nabór na kolejną już edycję studiów podyplomowych „Metodyka pracy kuratora sądowego”. Realizacja tego przedsięwzięcia jest efektem wspólnych działań i dobrej współpracy kadry naukowej Uniwersytetu WarszawskiegoKrajową Radą Kuratorów.

więcej

* * * * *

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji na temat agresji w szkole.


4 września 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie organizuje w dniu 20 listopada 2009 roku Konferencję naukową na temat „Agresja w szkole. Rozwiązania sysytemowe”. Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do udziału w niej również do przedstawicieli środowiska kuratorów sądowych.

Wydaje się, iż oferta w szczególny sposób zainteresować może kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, którzy z racji wykonywanych czynności służbowych posiadają posiadają szerokie spektrum praktycznych informacji, związanych z przedmiotem konferencji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji powinny przesyłać zgłoszenia uczestnictwa w niej, na adres: konferencja_o_agresji@poczta.wsptwp.eu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2009 roku.

Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia witryny internetowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, oraz zapoznania się z tekstem zaproszenia, zredagowanego przez organizatorów konferencji.

* * * * *