Zdarzyło się w grodzie Kraka.


27 kwietnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Jubileuszowe obchody 90 lat istnienia kurateli sądowej nie mogły pozostać bez echa w tak ważnym historycznie ośrodku jak Kraków. Nie sposób zapomnieć, iż w tym mieście znajduje się dom, w którym przez pewien czas mieszkał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i właśnie na Wawelu znalazł on miejsce ostatniego spoczynku. Dla kurateli sądowej, szczególne znaczenie ma właśnie dekret, wydany przez Józefa Piłsudskiego, na mocy którego powołany został urząd stałych opiekunów sądowych, których spadkobierczynią jest znana nam w obecnym kształcenie kuratorska służba sądowa.

Kraków 2009 (01)

Uroczystości rocznicowe przybrały formę konferencji, która w dniu 02 kwietnia 2009 roku odbyła się w Krakowie, a zorganizowana została w ścisłej współpracy przez Panią Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie- SSO. Barbarę Baran, oraz Panią Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie- Ewę Brzozowską- Bartosik. Stała się ona okazją do spotkania przedstawicieli środowiska zawodowych kuratorów sądowych, sędziów, przedstawicieli świata nauki, oraz władz lokalnych i instytucji, którym szczególnie bliskie są zagadnienia związane z probacją. Tematem przewodnim konferencji była historii instytucji kurateli sądowej w Polsce i w Krakowie, ewolucja przepisów regulujących jej zdania oraz aktualne, praktyczne problemy, na jakie kuratorska służba sądowa napotyka wykonując spoczywający na niej ogrom zadań.

Konferencja rozpoczęła się bardzo uroczystym, miłym i ważnym dla środowiska kuratorskiego akcentem, jaki było przekazanie w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa Małgorzaty Radwan– Ballady, złotego medalu „750-lecia lokacji Miasta Krakowa” dla Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie. Symbolicznego przekazania odznaczenia na ręce Pani Kurator Sądu Okręgowego w Krakowie- Ewy Brzozowskiej- Bartosik dokonała Pani Marta Patena– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa. Niepowtarzalna atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu utrzymała się aż do samego końca konferencji, kiedy to nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień dla szczególnie zasłużonych zawodowych i społecznych kuratorów sądowych okręgu krakowskiego, za ich wkład, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój kuratorskiej służby sądowej. Zasadnicza część konferencji obejmowała dwie sesje plenarne, w ramach których odbyły się wykłady i wystąpienia, przewidziane w programie.

W Konferencji udział wzięli kuratorzy, sędziowie i prezesi Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych okręgu krakowskiego oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego, Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczego Hufca Pracy, Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiej Komendy Policji, Świata Nauki, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Dyrektorów Zakładów Karnych, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Stowarzyszenia „Probacja”. O randze konferencji może świadczyć fakt, iż swą obecnością zaszczycili ją:

 • Pan Krzysztof Mycka– Naczelnik Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości RP
 • Pani Marta Patena– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
 • Pan prof. Bronisław UrbanPan dr Mariusz Sztuka– przedstawiciele Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
 • Pan dr Tadeusz Jedynak– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku
 • Pani Anna Korpanty– Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa– Praga.
 • Galeria zdjęć

  Kraków 2009 (02) Kraków 2009 (03)

  Kraków 2009 (04) Kraków 2009 (05) Kraków 2009 (06)

  Kraków 2009 (07) Kraków 2009 (08) Kraków 2009 (09)

  Kraków 2009 (10) Kraków 2009 (11) Kraków 2009 (12)

  Kraków 2009 (13) Kraków 2009 (14) Kraków 2009 (15)

  Tekst i redakcja: administracja strony na podstawie materiałów przekazanych przez Panią Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie- Ewę Brzozowską- Bartosik.

  * * * * *