O diagnozie psychopedagogicznej- literatura raz jeszcze.


14 kwietnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

O kluczowym znaczeniu diagnozy w pracy kuratora sądowego nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego każde z opracowań, dotyczących tej właśnie metody jest godne uwagi i zapoznania się z nim- tym bardziej, kiedy założenia teoretyczne splatają się i łączą z praktycznym wymiarem ich realizacji. Wydaje się, iż warunek ten spełnia publikacja Pani dr Ewy Wysockiej, podejmująca temat diagnozowania środowisk wychowawczych, a zatytułowana „Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno- metodologiczne diagnozy”.

Człowiek a środowisko życia- okładka

Link do witryny Wydawnictwa Akademickiego „Żak”
(Proszę skorzystać z wbudowanej wyszukiwarki, wpisując nazwisko autorki)

* * * * *